HCV

טיפול אנטי ויראלי ישיר כנגד HCV מקטין את רשימת ההמתנה להשתלת כבד בכ-25%

מחקר זה בחן תוצאים קליניים בחולים המקבלים טיפול אנטי ויראלי ישיר בעודם מחכים להשתלת כבד

17.06.2018, 11:49
HCV, הפטיטיס C, דלקת כבד (צילום: אילוסטרציה)

טיפול אנטי ויראלי כנגד HCV הוכח כבטוח ויעיל בחולים עם שחמת הממתינים להשתלת כבד. עם זאת, המידע הנוגע להשפעה הקלינית של סילוק הנגיף בחולים הנמצאים על רשימת ההמתנה עדיין חסר. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההסתברות להסרה של חולים אשר מקבלים טיפול אנטי ויראלי ישיר מרשימת ההמתנה.

המחקר נערך בתבנית תצפיתית, רב-מרכזית ורטרוספקטיבית אשר בוצעה על מידע שנאסף באופן פרוספקטיבי ממטופלים חיוביים ל-HCV. המשתתפים טופלו עם פרוטוקול נטול אינטרפרון בעודם מחכים להשתלת כבד ב-18 בתי חולים בספרד.

במחקר השתתפו 238 מטופלים. האינדקציה להשתלת כבד הייתה שחמת לא מפוצה (עם או ללא קרצינומה הפטוצלולרית - HCC) ב-72% מהחולים וקרצינומה הפטוצלולרית ב-28% מהחולים. שיעור התגובה הוירולוגית הממושכת (sustained virologic response-SVR) היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית בחולים עם שחמת מפוצה ו-HCCי(92% לעומת 83% בחולים עם שחמת לא מפוצה ללא/עם HCC,יp=0.042). בקרב 122 מטופלים עם שחמת לא מפוצה ללא HCC,י29 (24%) הוסרו מרשימת ההמתנה לאור הטבה במצבם. אף אחד מחולים אלו לא היה עם ציון MELD הגבוה מ-20.

לאחר הסרה מהרשימה (זמן מעקב חציוני של 88 שבועות), לשלושה חולים הייתה דה-קומפנסציה קלינית ולשלושה נתגלתה HCC. רק שניים מתוך שלושה החולים עם HCC חדשה חזרו לרשימת ההמתנה. שאר החולים נותרו יציבים ללא התוויה להשתלת כבד.

מסקנת החוקרים היא כי טיפול אנטי-ויראלי ישיר הינו בטוח ויעיל בחולים הממתינים להשתלת כבד. כרבע מהחולים עם שחמת לא מפוצה יכולים להיות מוסרים מרשימת ההמתנה לאור הטבה קלינית אשר ממשיכה להיות יציבה ברוב החולים. לפיכך, הסרה מרשימת ההמתנה הינה אסטרטגיה בטוחה אשר יכולה לשמר איברים ולהטיב עם חולים בעלי צורך דחוף יותר בהשתלה.

מקור: 

Pascasio, J.M. et al. (2018) Journal of Hepatology. 67(6), 1168

נושאים קשורים:  HCV,  השתלת כבד,  טיפול אנטי-ויראלי,  קיצור רשימת השתלות,  מחקרים
תגובות