לקריאת הכתבה, לחץ/י כאן

המחקר לא נערך בישראל – אך יש לצפות כי אצלנו תוצאותיו היו מעודדות יותר. זאת, לרבות בתחומים של הטיפול והשיקום בקהילה והאל-מיסוד, ובתחום השמירה על זכויות המטופלים וכבודם.

ראוי להדגיש כי מזה עשרות שנים מרבית המטופלים הפסיכיאטריים בישראל קיבלו את הטיפול בקהילה, ורק מיעוט נזקקו לאשפוז; בשני העשורים האחרונים - עשרות אלפים שוקמו בעזרת "סל השיקום", ומזה שנים רבים המתגוררים בהוסטלים מאשר המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים. זאת, כמובן – שנים רבות לפני כניסת ה"רפורמה"!

וכן: זכויות הפרט של המטופלים נשמרות בצורה קפדנית על פי חוק (ויש הטוענים כי היצוג המשפטי בועדות הפסיכיאטריות המחוזיות בישראל, במקרי אשפוז כפוי בהוראת אשפוז - עלול, במקרים מסויימים, אף להזיק למטופלים מתוך נסיון "מוגזם" לשחררם בכל מחיר מהאשפוז).