מחקרים

העול הכלכלי העולמי של סוכרת במבוגרים: תחזית עד 2030

החוקרים מצאו שגם אם יושגו היעדים העולמיים לשליטה בסוכרת, העול הכלכלי העצום של המחלה לא צפוי לרדת בעשורים הקרובים

10.06.2018, 18:15

על אף החשיבות של סוכרת לבריאות העולמית, התוצאות הכלכליות העתידיות של המחלה נשארות לא ברורות. החוקרים במחקר זה העריכו את העלות העולמית הכוללת של סוכרת במבוגרים עד לשנת 2030 וחזו את המשמעות הכלכלית של מימוש היעדים העולמיים (Sustainable Development Goals - SDG) של ארגון הבריאות העולמי לשליטה ולמניעה של מחלות לא מדבקות 2020-2013.

החוקרים בנו מודל של העול המוחלט והגס של סוכרת בגילאים 79-20 על התוצר המקומי הגולמי באמצעות מודלים אפידמיולוגיים ודמוגרפיים, כמו גם בעזרת תחזיות תמ"ג עבור 180 מדינות.

החוקרים הניחו 3 תרחישים: שכיחות ותמותה 1) גברו רק עם האורבניזציה והזדקנות האוכלוסייה (תרחיש הבסיס), 2) גברו בהמשך למגמות קודמות (תרחיש מגמות קודמות) ו-3) הושגו היעדים העולמיים (תרחיש היעד).

החוקרים מצאו שהעול הכלכלי העולמי יגבר מ-1.3 טריליון דולר אמריקני (רווח בר-סמך 95% 1.4-1.3) ב-2015 ל-2.2 טריליון דולר אמריקני (2.3-2.2) במצב הבסיס, 2.5 טריליון דולר (2.6-2.4) במגמות הקודמות ו-2.1 טריליון דולר (2.2-2.1) בתרחיש היעד עד 2030. הדבר מתרגם לעלייה בעלות כחלק מהתמ"ג מ-1.8% (1.9-1.7) ב-2015 ועד למקסימום של 2.2% (2.2-2.1).

על בסיס תחזיות אלה הסיקו החוקרים שהעלות של הסוכרת היא גדולה מאוד ותמשיך לגדול עד שנת 2030. כמו כן, גם אם מדינות יצליחו לעמוד ביעדים העולמיים, העול הכלכלי לא יפחת. החוקרים הציעו שקובעי מדיניות צריכים לבצע צעדים דחופים על מנת להכין מערכות בריאותיות וחברתיות לצמצם את השפעות הסוכרת.

מקור: 

Bommer, C. et al. Diabetes Care (2018). 41 (5)

נושאים קשורים:  מחקרים,  תמ"ג,  תוצר לאומי גולמי,  סוכרת,  ארגון הבריאות העולמי,  WHO,  SDG,  DM
תגובות