מחקרים

האם קיים קשר בין לידה מוקדמת לבין דלקת עור אטופית?

במחקר חדש מסוג מטה-אנליזה נמצא שישנו קשר בין ילדים שנולדו בלידה מוקדמת מאוד לבין ירידה בסיכון לפתח דלקת עור אטופית, עם סיכון יחסי שעמד על 0.76

10.06.2018, 11:51

מחקרים קודמים מצאו קשר בין לידה ילדים שנולדו בלידה מוקדמת ודלקת עור אטופית. במחקר חדש שנערך ב-Sichuan University בעיר צ'נגדו ביפן, ביצעו החוקרים מטה-אנליזה של המחקרים הקיימים בכדי לקבוע האם הסיכון לפתח דלקת עור אטופית מושפעת מלידה לפני המועד.

החוקרים חיפשו מחקרים תצפיתיים באמצעות מאגרי PubMed,יCochrane Library,יWeb of Science ו-EMBASE מהקמתם ועד ל-1 בפברואר 2017. מחקרים אשר ענו על התנאים להיכלל במטה-אנליזה עברו הערכה על ידי החוקרים. באמצעות מודל השפעות-אקראיות צורפו הערכות של ההשפעות המתוקנות והלא-מתוקנות. אנליזה של תתי-קבוצות יחד עם אנליזת רגישות התבצעו על מנת להעריך את חוזק הקשרים שנמצאו.

19 מחקרים שונים נכללו במטה-אנליזה. בהשוואה ללידה במועד, ילדים שנולדו בלידה מוקדמת מאוד נמצאו עם סיכון מופחת לדלקת עור אטופית באנליזות לא-מתוקנות (סיכון יחסי 0.78, רווח סמך 95% של 0.72-0.85) ומתוקנות (סיכון יחסי 0.76, רווח סמך 95% של 0.68-0.86). הירידה בסיכון לא הייתה עם מובהקות סטטיסטית בקרב ילדים אשר נולדו כ-moderate preterm (אחרי שבוע 32, יחס סיכון לא מתוקנן 0.88, רווח סמך 95% של 0.77-1.00; יחס סיכון מתוקן 0.86, רווח סמך 95% של 0.73-1.01).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שישנו קשר בין ילדים שנולדו בלידה מוקדמת מאוד לבין ירידה בסיכון לפתח דלקת עור אטופית.

מקור:

Zhu, Tingting et al. Association of very preterm birth with decreased risk of eczema: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology , Volume 78 , Issue 6 , 1142 - 1148.e8

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  לידה מוקדמת,  פגים,  מטה-אנליזה
תגובות