APLA

השפעת פרופיל הנוגדנים על טרומבוזיס הקשור בתסמונת אנטי-פוספוליפידית

החוקרים מצאו כי למרות שאנשים החיוביים לשלושת הנוגדנים המצויים בתסמונת האנטי-פוספוליפידית הינם בעלי מאפיינים אימוניים חמורים יותר, נדמה כי הימצאות שלושת הנוגדנים לא מנבאת חומרה קלינית קשה יותר

טרומבוזה (צילום: אילוסטרציה)

ייתכן כי חולים החיוביים לשלושת הנוגדנים (Triple Positive - TP) המצויים בתסמונת האנטי-פוספוליפידית (aPL) הינם בעלי פרוגנוזה גרועה יותר משאר החולים בתסמונת. ההשפעה קלינית של TP בתסמונת אנטי-פוספוליפידית ראשונית (PAPS) אינה ברורה ויש צורך בראיות נוספות על מנת לבסס את TP כסמן של חומרה.

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של TP על המהלך הקליני של PAPS עם טרומבוזיס (t-PAPA). החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית של עוקבת חולי t-PAPS והשוו חולים עם פרופיל TP לחולים ללא TP על פי מאפיינים דמוגרפיים, קליניים ומעבדתיים. החוקרים כללו 105 חולים עם t-PAPS עם זמן מעקב חציוני של 3.7 שנים.

מתוך משתתפי המחקר ל-22 חולים (21%) היה TP. החלוקה הדמוגרפית, נוכחות גורמי סיכון קרדיווסקולריים ואתר הטרומבוזיס היו דומים בשתי הקבוצות. תחלואה בהריון הייתה יותר נפוצה בקרב נשים עם t-PAPS ו-TP לעומת אלו ללא TPי(80% לעומת 52.8%, p=0.05). חולים עם t-PAPS ו-TP התייצגו עם יחס dRVVTי(Dilute Russell's viper venom time) גבוה יותר (יחס חציוני 2.44 לעומת 1.57, p<0.0001), טיטר aCL גבוה יותר (חציון 50UI לעומת 35UI, p<0.0001), רמות C3 נמוכות יותר (חציון 1.03 לעומת 1.30 מיליגרם/דציליטר, p=0.001), רמות C4 נמוכות יותר (חציון 0.22 לעומת 0.25 מיליגרם/דציליטר, p=0.05) ושיעור גבוה יותר של בדיקות ANA חיוביות (50% לעומת 20%, p=0.008) מאשר חולים עם t-PAPS ללא TP. רמות C3 נמוכות מהתקין נמצאו כקשורות באופן עצמאי עם TP (יחס סיכוניים 5.1, p=0.02).

מסקנת החוקרים היא כי נוכחות TP בחולים עם t-PAPS קשורה ב"אי-סדר" חיסוני  ללא השפעה על המהלך הקליני של המחלה.

מקור:

Saraiva, S.S. et al.  (2017) American Journal of Hematology. 92(11), 1163

 

נושאים קשורים:  APLA,  נוגדנים,  TP,  גורם מנבא,  טרומבוזיס,  C3,  C4,  ANA,  ACL,  מחקרים
תגובות