מחקרים

האם חיסון כנגד וריצלה קשור בסיכון מוגבר לשבץ עורקי אסכמי?

במחקר עוקבה גדול בהשתתפות מעל 300,000 ילדים נמצא כי חיסון כנגד וריצלה אינו מעלה סיכון לשבץ עורקי אסכמי שניים עשר חודשים לאחר החיסון

05.06.2018, 11:16

מחלת וריצלה הינו גורם סיכון לשבץ עורקי אסכמי בילדים. בעקבות דיווחי מקרים מבודדים נרמז כי חיסון כנגד וריצלה יכול להוות גם כן גורם סיכון לשבץ עורקי אסכמי.

מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה רטרוספקטיבי זה בחן את הסיכון לשבץ עורקי אסכמי בילדים אשר קיבלו חיסון המכיל וריצלה לעומת ילדים שלא קיבלו חיסון זה. עוקבת המחקר כללה ילדים שנולדו בין ה-1 לינואר, 2006 ל-31 לדצמבר 2013, בפרובינציית אלברטה בקנדה. באזור זה כלל החיסונים ממומנים מכספי ציבור וישנו מאגר מידע מרכזי בו נרשמים החיסונים. נתונים אלו קושרו למידע משחרורים מבתי חולים על מנת לזהות ילדים אשר שוחררו עם אבחנה של שבץ עורקי אסכמי. בוצע שימוש במודל Cox לסיכונים יחסיים על מנת להעריך את הסיכון לשבץ עורקי אסכמי בשניים עשר החודשים לאחר מתן החיסון, בילדים אשר קיבלו אותו בגילאי 11-23 חודשים לעומת ילדים שלא חוסנו.

מתוך 368,992 ילדים בעוקבה, 325,729 קיבלו חיסון המכיל וריצלה בתקופה שנבדקה בין גילאי 11-23 חודשים. שיעור השבץ העורקי האסכמי היה 7.8 (רווח בר-סמך 95% - 4.8-10.9) לכל 100,000 שנות חיים ב-12 החודשים לאחר החיסון לעומת 6.8 (1.3-12.2) עבור ילדים שלא חוסנו. יחס הסיכונים המתוקנן עבור שבץ עורקי אסכמי, בתקנון לגורמי סיכון אחרים, בילדים מחוסנים לעומת אלו שלא חוסנו היה 1.6 (0.7-3.7) ב-12 החודשים לאחר החיסון ו-1.7 (0.5-4.9) ב-30 הימים לאחר החיסון.

החוקרים לא מצאו ראיות לסיכון מוגבר לשבץ עורקי אסכמי לאחר מתן חיסון וריצלה. מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה זה מספק אישוש להורים ורופאים מטפלים בנוגע לבטיחות החיסון.

מקור: 

MacDonald, S.E. et al.  (2018) Vaccine. 36(20), 2764

נושאים קשורים:  מחקרים,  וריצלה,  שבץ עורקי אסכמי