קרישה

תסמינים ואזומוטוריים והסיכון לאירועי פקקת ורידית בנשים לאחר תום הווסת

במחקר זה, שכלל מעל ל-100,000 נשים לאחר תום הווסת, לא הודגם קשר בין תסמינים ואזומוטוריים לבין אירועי קריש ורידי

תסמינים ואזומוטוריים יכולים להצביע על שינויים בסיכון הקרדיווסקולרי אך לא ידוע האם יש קשר בין סימפטומים אלה לפקקת ורידית (venous thrombosis - VT).

החוקרים במחקר זה ביקשו להעריך את הקשר בין סימפטומים ואזומוטוריים לבין תדירות וחומרת VT בקרב נשים לאחר תום הווסת, ללא קשר בגורמים משפיעים אפשריים אחרים.

מחקר עוקבה זה כלל 24,508 נשים מתוך Womens Health Initiative (WHI) Hormone Therapy ו-87,783 נשים מתוך Observational Study, שנותחו בנפרד. במצב הבסיס, הנשים דיווחו האם הן חוות גלי חום או הזעות לילה וכן את חומרת התסמינים. באמצעות מודל Cox, החוקרים העריכו את הסיכון ל-VT שקושר עם הסימפטומים הואזומוטוריים וחומרתם, בתיקון לגורמים מסבירים אחרים: גיל, BMI, מצב עישון, אתניות או גזע ושימוש בטיפול הורמונלי.

במצב הבסיס, גיל משתתפות מחקר ה-Hormone Therapy עמד על 64 שנים ובמחקר Observational Study הוא עמד על 63 שנים, בממוצע. במחקר ה-Hormone Therapy, במשך מעקב חציוני של 8.2 שנים, 522 נשים חוו אירוע VT. בניתוח מתוקן, לא נמצאה עדות לקשר בין אירועי VT לבין קיומם של סימפטומים ואזומוטוריים (יחס סיכונים 0.91, רווח בר-סמך 1.1-0.75 במחקר Hormone Therapy, לעומת יחס סיכונים 1.1, רווח בר-סמך 95% 1.3-0.99 במחקר Observational Study) או חומרתם (יחס סיכונים של חמור לעומת בינוני 0.99, רווח בר-סמך 95% 1.9-0.53 ב-Hormone Therapy לעומת 1.3, 2.0-0.89 במחקר Observational Study).

על בסיס נתונים אלה קבעו החוקרים שעל אף שתסמינים ואזומוטוריים מקושרים לאירועים קרדיווסקולריים אחרים, לא נמצאה במחקר זה עדות לקשר דומה עם אירועי VT.

מקור: 

Harrington, L.B. et al. Journal of Thrombosis and Haemostasis (2018). 16 (5)

נושאים קשורים:  קרישה,  הורמונים,  ווסת,  גיל,  VT,  טרומבוס,  המטולוגיה,  טסיות,  נשים,  בלות,  מחקרים
תגובות