קנביס

שימוש בקנביס לאורך החיים וטרשת עורקים תת-קלינית

החוקרים מצאו שעישון קנביס קשור עם טרשת עורקים תת-קלינית בטנית וכלילית רק בקרב משתמשי קנביס שדיווחו גם על עישון טבק בעבר

03.06.2018, 15:07

בניגוד לטבק, השפעת עישון קנביס על טרשת עורקים תת-קלינית, מדד הקשור למחלה קרדיו-וסקולרית, אינה ידועה. מטרת מחקר זה היא לקבוע את הקשר בין חשיפה לאורך כל החיים לקנביס ומדדי טרשת עורקים תת-קלינית באמצע החיים.

החוקרים השתמשו במידע מתוך Coronary Artery Risk Development in Young Adultsי(CARDIA) שנערך בארה"ב. מידע זה כולל גברים ונשים לבנים ושחורים בגיל 18-30 בשנת 1985-1986 שביצעו 7 בדיקות מעקב לאורך 25 שנים. במחקר זה נכללו 3,489 משתתפים מתוך מחקר CARDIA.

החוקרים העריכו מדי 2-5 שנים לאורך 25 שנים את שנות החשיפה של המשתתפים לקנביס (כאשר שנת קנביס היא 365 ימים של שימוש). סידן עורקי בטני (abdominal artery calcium - AAC) וסידן עורקי כלילי (coronary artery calcium - CAC) נמדדו באמצעות CT בנקודת הבדיקה לאחר 25 שנים.

מבין 3,117 נבדקים עם בדיקת AAC ו-CAC,י2,827 (84%) דיווחו על שימוש קודם בקנביס ו-1,536 (49%) על שימוש יום יומי בטבק בעבר. בהשוואה עם מעשני טבק, ש-46% מתוכם דיווחו על 10 או יותר שנות חפיסה, רק 12% מתוך משתמשי הקנביס דיווחו על 5 שנות שימוש או יותר ורק 6% דיווחו על שימוש יום יומי בקנביס.

החוקרים מצאו קשר משמעותי בין אלו שהשתמשו בעבר בסיגריות או שלא לבין השימוש המצטבר בקנביס ו-AACי(p=0.05). בין אלו שמעולם לא עישנו טבק, שנות קנביס מצטברות לא קושרו עם AAC או CAC במודלים שתוקנו עבור דמוגרפיה, גורמי סיכון קרדיווסקולאריים, חשיפה לתרופות חוקיות ושאינן חוקיות וסימני דיכאון.

עם זאת, עבור אלו שהשתמשו בעבר בסיגריות, חשיפה לקנביס קושרה עם AAC ו-CAC. בחשיפה ל-5 שנות קנביס והגדרת AAC=0 ו-CAC=0 כקבוצת הייחוס, יחס הסיכויים היה 1.97 [רווח בר-סמך 95%= 3.21-1.21, p=0.07] עבור AAC>0/CAC=0 ו-1.83 (רווח בר-סמך 95%= 3.31-1.02, p=0.04) עבור CAC>0), ללא קשר ל-AAC. עישון טבק קושר באופן חזק הן עם AAC והן עם CAC.

החוקרים הסיקו מתוצאות אלה ששימוש בקנביס מקושר עם טרשת עורקים תת-קלינית רק בקרב מי שעישנו בעבר טבק.

מקור: 

Auer, R. et al. (2017). Addiction. 113 (5)

נושאים קשורים:  קנביס,  טרשת עורקים,  atherosclerosis,  מחלה כלילית,  משקעי סידן,  טבק,  עישון,  התמכרות,  מחקרים
תגובות