מחקרים

ההשפעה של סוכרת על אירועים קרדיווסקולריים בסמוך לניתוחים

בניגוד למגמה העולמית של הפחתת אירועים קרדיווסקולריים וצרברווסקולריים מאג'וריים (MACCE) פריאופרטיביים, במחקר זה נצפה כי באנשים עם סוכרת ישנה מגמה גוברת של אירועים אלו ויש צורך באסטרטגיות טיפוליות הולמות

03.06.2018, 11:52
Surgeons team working with Monitoring of patient in surgical operating room. breast augmentation.

מטופלים אשר עוברים ניתוחים שאינם קרדיאליים סובלים לעיתים קרובות מסוכרת סוג 2 וסיכון מוגבר למחלה קרדיווסקולרית. לא ידוע האם הירידה הטמפורלית בתדירות של אירועים קרדיווסקולריים וצרברווסקולריים מאג'וריים (MACCE) פריאופרטיביים התרחשה גם באנשים עם סוכרת.

מטופלים בגיל 45 ומעלה אשר עברו ניתוח שאינו קרדיאלי בין ינואר 2004 לדצמבר 2013 זוהו באמצעות מדגם לאומי בארצות הברית. סוכרת זוהתה באמצעות קודי ICD-9.יMACCE פריאופרטיבי (תמותה כוללת בבית החולים, אוטם חריף של שריר הלב או שבץ חריף) הוערכה על פי סטטוס סוכרת על פני הזמן.

המדגם הסופי כלל 10,581,621 אשפוזים בשל ניתוחים גדולים שאינם קרדיאליים. סוכרת נמצאה בכ-23% מהניתוחים וגברה עם הזמן (Ptrend<0.001). מטופלים עם סוכרת חוו MACCE ב-3.3% מהניתוחים לעומת 2.8% מהניתוחים במטופלים ללא סוכרת (p<0.001). משנת 2004 ועד שנת 2013, הסיכוי ל-MACE פריאופרטיבי לאחר תקנון רב-משתני גבר ב-6% (רווח בר-סמך 95%: 2-9) עבור מטופלים עם סוכרת לעומת ירידה של 8% (6-10) עבור מטופלים ללא סוכרת (Pinteraction<0.001). מגמות עבור תוצאים פרטניים היו כולן פחות טובות במטופלים עם סוכרת לעומת מטופלים ללא סוכרת.

אנליזה זו שבוצעה במעל 10 מיליון מטופלים מצאה כי MACCE פריאופרטיביים היו נפוצים יותר בקרב אנשים עם סוכרת לעומת אנשים ללא סוכרת. MACCE פריאופרטיביים גברו עם הזמן באנשים עם סוכרת. הממצאים מרמזים כי ישנו צורך משמעותי, אשר כיום אין לו מענה, להפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי בקרב אנשים עם סוכרת.

מקור: 

Newman, J.D. et al. (2018) Diabetes Care. 41(6), 1268

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  MACE,  ניתוחים,  סיכון,  מגמה
תגובות