סוכרת

הקשר בין תסמונת מטאבולית ותפקוד דיאסטולי פגום

תסמונת מטאבולית, ללא תלות בנוכחות סוכרת קשורה באופן עצמאי עם תפקוד דיאסטולי פגום. שינויים תפקודיים אלו של המיוקרדיום נובעים ככל הנראה משינויים אינטרינזיים בקרדיומיוציטים, ללא תלות באינטרסטיציום המיוקרדיאלי

03.06.2018, 10:29
מנגנון פעולת אינסולין (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין תסמונת מטאבולית (metabolic syndrome-MetS) ועמידות לאינסולין עם אי ספיקה דיאסטולית ופיברוזיס של המיוקרדיום לא מובן היטב. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הקשר בין MetS עם תפקוד דיאסטולי ומטריקס מיוקרדיאלי חוץ תאי (extracellular matrix-ECM) באמצעות MRI לבבי באוכלוסייה גדולה מבוססת קהילה.

אנליזת חתך זו כללה 1,582 משתתפים ממחקר ה-MESAי(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) אשר התייצגו עם מקטע פליטה של חדר שמאל השווה או גדול מ-50 וללא רקע של אירועים לבבים. תפקוד דיאסטולי הוערך על ידי שימוש במאפייני MRI לבבי ובכלל זה שיעור עומס סוף דיאסטולי (end-diastolic strain rate-EDSR) ואינדקס הרפייה-עומס (strain relaxation index-SRI).יECM הוערך באמצעות כימות נפח חוץ תאי. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 67.4±8.6 שנים ו-48.1% היו גברים. MetS הייתה נוכחת ב-33.7% מהמשתתפים וסוכרת סוג 2 ב-15.8%.

במודל רב-משתני, MetS, ללא תלות בנוכחות של סוכרת סוג 2, ועמידות גבוהה יותר לאינסולין נמצאו קשורים לתפקוד דיאסטולי פגום (SRI גבוה יותר ו-EDSR נמוך יותר) ללא תלות ב-ECV.

לסיכום, תסמונת מטאבולית, ללא תלות בנוכחות סוכרת קשורה באופן עצמאי עם תפקוד דיאסטולי פגום. שינויים תפקודיים אלו של המיוקרדיום נובעים ככל הנראה משינויים אינטרינזיים בקרדיומיוציטים, ללא תלות באינטרסטיציום המיוקרדיאלי.

מקור: 

Ladeiras-Lopes, R. et al. (2018) Diabetes. 67(5), 1007

נושאים קשורים:  סוכרת,  קרדיומטאבולי,  MESA,  אי ספיקת לב,  דיאסטולה,  מיוקרדיום,  מחקרים,  תסמונת מטבולית
תגובות