מחקרים

אנליזת עמידות למטופלים עם HCV מגנוטיפ 1-6 המטופלים עם סופוסבוויר וולפטסוויר

החוקרים מצאו ישנה תגובה וירולוגית מצויינת לאחר טיפול בסופוסבוויר וולפטסוויר במטופלים עם HCV מגנוטיפ 1-6 ללא תלות בהימצאות שחלופים הקשורים בעמידות בחלבון הלא מבני 5A

31.05.2018, 17:18
נגיף הפטיטיס C, מחלת HCV (צילום: אילוסטרציה)

השילוב של סופוסבוויר וולפטסוויר הודגם כטיפול יעיל ביותר למטופלים עם HCV מגנוטיפ 1-6 במסגרת מחקרי ה-ASTRAL. אנליזה זו העריכה את ההשפעה של שחלופים הקשורים בעמידות לפני הטיפול (resistance-associated substitutions-RASs) על תוצאי טיפול והופעה של RAS במטופלים עם HCV מגנוטיפ 1-6 אשר טופלו עם סופוסבוויר וולפטסוויר.

לצורך המחקר בוצע ריצוף עמוק של חלבוני 5A ו-5B לא מבניים (NS5A, NS5B) בתחילת המחקר ובזמן חזרת מחלה עבור כל המטופלים שקיבלו סופוסבוויר וולפטסוויר במשך 12 שבועות (1,778 מטופלים) במסגרת מחקרי ה-ASTRAL 1-3, ASTRAL-5 ו-POLARIS-2-3.

החוקרים כללו משתתפים עם 37 תת-סוגים ידועים של HCV ו-19 תת-סוגים חדשים באנליזה זו. בסך הכל, 28% (טווח: 9-61%, כתלות בסוג הגנוטיפ) מהמשתתפים היו בעלי RAS ב-NS5A בתחילת המחקר הניתנים לגילוי כאשר בוצע שימוש בסף ריצוף של 15%. לא נצפתה השפעה מובהקת סטטיסטית של RAS ב-NS5A על תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות של טיפול עם סופוסבוויר וולפטסוויר. שיעור התגובה הוירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות בנוכחות RAS ב-NS5A בתחילת המחקר היה 100% ו-97%, במשתתפים עם גנוטיפ GT1a ו-GT1b, בהתאמה.

שיעור התגובה הוירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות במשתתפים עם זיהום מגנוטיפ GT2 ו-GT4-6 היה 100%. במשתתפים עם גנוטיפ GT3, שיעור התגובה הוירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות היה 93% ו-98%  במטופלים עם וללא RAS ב-NS5A, בהתאמה, בתחילת המחקר. שיעור הכשלון הוירולוגי הכולל היה נמוך ועמד על 1.1% במטופלים שקיבלו סופוסבוויר וולפטסוויר. עמידות בודדת של NS5A נצפתה ב-17 מתוך 20 המטופלים עם כשלון וירולוגי.

מסקנת החוקרים היא כי סופוסבוויר וולפטסוויר הנלקחות במשך 12 שבועות פעם ביום מובילות לשיעור תגובה וירולוגית ממושכת גבוהים במטופלים עם HCV מגנוטיפ 1-6 ללא תלות ב-RAS ב-NS5A. עמידות למעכב NS5A, אך לא עמידות לסופוסבוויר נצפתה בחולים המועטים עם כשלון וירולוגי. ממצאים אלו שופכים אור על החסינות הגבוהה מפני עמידות של פרוטוקול טיפולי זה עבור HCV כרונית מכל הגנוטיפים.

מקור: 

Hezode, C. et al.  (2018) Journal of Hepatology. 68(5), 895

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  סופוסבוויר וולפטסוויר,  NS5A,  RAS,  ASTRAL,  עמידות,  גנוטיפ,  POLARIS
תגובות