מחקרים

כלי חדש לניבוי פרוגנוסטי עבור מטופלים עם שיעול חריף

החוקרים פיתחו כלי חדש לניבוי פרוגנוסטי, המבוסס על מידע שנאסף ממאות מטופלים, אשר יכול לשמש רופאי משפחה כאשר מגיע אליהם מטופל עם שיעול חריף

שיעול (צילום: אילוסטרציה)

אבחון מדויק יותר של אירועי שיעול חריף יכול להפחית את שיעורי מתן האנטיביוטיקה, אך מדובר באתגר משמעותי ברפואה הראשונית. מטרת החוקרים הייתה לפתח כלי ניבוי חדש לתוצאים שליליים (הגעה חוזרת לייעוץ בעקבות תסמינים חדשים או החמרה בתסמינים הקיימים או אשפוז בבית חולים) בקרב מבוגרים אשר מגיעים למרפאה עם שיעול חריף.

החוקרים אספו מידע לגבי 2,604 מבוגרים אשר הגיעו למרפאה עם שיעול חריף או תסמינים שיכולים להצביע על זיהום בדרכי הנשימה התחתונות (LRTI- lower respiratory tract infection) מתוך GRACE (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe).

החוקרים מצאו תסמינים וסימנים חשובים לניבוי באמצעות מודלים של יער אקראי ושל רגרסיה לוגיסטית. החוקרים השוו את הגורמים המנבאים שהם מצאו בקרב מטופלים עם שיעול לחריף לגורמים מנבאים קיימים, באמצעות עקומות AUCי(area under the receiver operator characteristic curve). כל שיפור שנבע מהוספה של תוצאות מבדיקה נוספת (כמו C-reactive protein [CRP], blood urea nitrogenי [BUN], צילום חזה או אטיולוגיה) נבדק באמצעות אותה שיטה.

החוקרים יצרו כלי ניבוי חדש אשר כלל סיכון התחלתי לתוצא עגום, הפרעה לפעילות יום יומית, מספר השנים שעברו מהפסקת עישון (מעל או מתחת 45 שנים), חומרת הכיח, המצאות של חרחורים ולחץ דם דיאסטולי (מעל או מתחת 85) (RISSC85).

אף על פי שהביצועים של כלי הניבוי החדש, RISSC85, היו בינוניים (רגישות 62%, סגוליות 59%, ערך ניבוי חיובי 27%, ערך ניבוי שלילי 86%, AUC 0.63, רווח בר סמך 95%= 0.61-0.67), הוא עדיף על כלי הניבוי הקיימים בשימוש כיום (ה-AUC הגבוה ביותר היה 0.53, רווח בר סמך 95%= 0.51-0.56). בנוסף, החוקרים לא הצליחו לשפר את כלי הניבוי באמצעות הוספת בדיקות נוספות (ה-AUC הגבוה ביותר 0.64, רווח בר סמך 95%= 0.62-0.68).

המסקנות שעולות מן המחקר הן שכלי הניבוי החדש עדיף על פני הכלים הקיימים בניבוי תוצאים עגומים בקרב מטופלים אשר מגיעים למרפאה ראשונית עם שיעול חריף. כמו כן, לא ניתן לשפר את כלי הניבוי ע"י הוספה של בדיקות נוספות.

מקור: 

Bruyndonckx, R. et al. (2018) British Journal of General Practice 68, 670.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שיעול חריף,  כלי לניבוי,  רפואה ראשונית,  פרוגנוזה
תגובות