מחקרים

השפעת הריון על התלקחויות המחלה במטופלות עם זאבת

מחקר זה תומך ומרחיב ממצאים קודמים בנוגע לכך שהיארעות ההתלקחויות במטופלות עם זאבת אדמנתית מערכתית מוגברת במהלך ההריון ועד שלושה חודשים לאחר הלידה

הריון (אילוסטרציה)
הריון (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים הציגו תוצאות סותרות בנוגע לשאלה האם קיים סיכון מוגבר להתלקחות זאבת במהלך או לאחר הריון. במחקר זה, תוך שימוש בעוקבה גדולה של נשים בהריון ולא בהריון עם זאבת, החוקרים העריכו את ההשפעה של ההריון על התלקחויות המחלה בזאבת אדמנתית מערכתית (systemic lupus erythematosus, SLE).

הנתונים נאספו מתוך מחקר ה- Hopkins Lupus Cohortי(1987–2015) שבו נכללו נשים בגילאי 14-45 עם פעילות מחלה של מעל 1. החשיפה המשתנה לפי זמן סווגה כהריון, לאחר לידה ותקופות ללא הריון / לא לאחר לידה. התלקחויות הוגדרו כ: (1) שינוי בהערכת המטפל (physician global assessment, PGA)י≥ 1 מהביקור הקודם ו-(2) שינוי ב-safety of Estrogens in Lupus National Assessment-Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index י(SELENA-SLEDAI)י≥ 4 מהביקור הקודם. לצורך ניתוח סטטיסטי בוצע מודל cox להערכת יחס הסיכונים ורווח בר-סמך של 95%.

במחקר השתתפו 1,349 נשים, כולל 398 הריונות ב-304 מטופלות. במחקר נמצא שיעור מוגבר של התלקחויות המוגדרות לפי PGA במהלך ההריון (יחס סיכונים: 1.59; רווח בר-סמך 95% 1.27-1.96); עם זאת, אפקט זה הושפע משימוש בהידרוקסיכלורוקווין, עם יחס סיכונים של התלקחויות בהריון בהשוואה לתקופות ללא הריון / לא לאחר לידה המוערך כ-1.83 (רווח בר-סמך 95% 1.34-2.45) עבור מטופלות ללא שימוש בהידרוקסיכלורוקווין ו-1.26 (רווח בר-סמך 95% 0.88-1.69) עבור מטופלות שכן השתמשו בתרופה. הסיכון להתלקחויות עלה באופן דומה בקרב מטופלות שלא השתמשו בתרופה בשלושת החודשים לאחר הלידה, אך לא בנשים שלקחו הידרוקסיכלורוקווין לאחר הלידה.

לסיכום, מחקר זה תומך ומרחיב ממצאים קודמים בנוגע לכך שהיארעות ההתלקחויות מוגברת במהלך ההריון ועד שלושה חודשים לאחר הלידה. בנוסף, השימוש בהידרוקסיכלורוקווין ככל הנראה מפחית את הסיכון להתקלחות במהלך ולאחר ההריון.

מקור: 

Eudy , A.M. et al. (2018) Annals of the Rheumatic Diseases. 77(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  היריון,  זאבת,  הידרוקסיכלורוקווין,  התקלחויות
תגובות