משרד הבריאות הורה לבית החולים אסף הרופא (המרכז הרפואי ע"ש שמיר), להפסיק להעניק הטבה פסולה ליולדות: מימון הנסיעה במונית לבית החולים. כך מדווח הבוקר (ג') "ישראל היום".

עם זאת, נמסר, בית החולים ממשיך להציע הטבות נוספות ליולדות, בעיקר לחרדיות: במודעות שפורסמו בעיתונות החרדית מוצעת שהות של לילה רביעי ללא תשלום במחלקה, במחלקת אם וילד או בבית ההחלמה טלז סטון ליולדות חרדיות בקריית יערים, בדרך לירושלים.

הנחיות משרד הבריאות הן שיולדות יאושפזו 48-36 שעות לאחר הלידה, למעט במקרים שבהם קיימת הצדקה רפואית לאשפוז ממושך יותר. הצעת ההטבה ליולדות להארכת האשפוז היא אפוא ללא הצדקה רפואית.

ההצעה ליולדות מהמגזר החרדי היא על רקע התחרות העזה שמתנהלת בין בתי החולים, כשכל אחד מהם מנסה להביא אליו כמה שיותר יולדות מאחר שעל כל לידה הוא מתוגמל תקציבית. ההטבה המוצעת על ידי "אסף הרופא", מדגיש העיתון בדיווחו, מנוגדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הקובע ששירותי הבריאות יינתנו בשוויוניות. הפרסום אף מפלה לכאורה בין יולדות חרדיות לבין חולים שמגיעים לאשפוז. ההטבה מנוגדת לפקודת הרופאים האוסרת "פרסום מבצעים, הנחות, הגרלות, חלוקת פרסים או מתנות או מתן כל טובת הנאה בקשר עם מתן או קבלת טיפול רפואי".

כאמור, התחרות הפרועה בין בתי החולים על כל יולדת היא כתוצאה מהתשלום שמעביר הביטוח הלאומי לבתי החולים - 13,600 שקל עבור כל יולדת.

העיתון ציטט את תגובת מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב ומי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו, שאמר: "בעיני, זה שוחד. אין מילה אחרת כדי לתאר בית חולים המציע טובות הנאה ליולדות כדי שיבואו ללדת אצלו".

בדיווח נמסר כי משרד הבריאות הורה ל"אסף הרופא" להפסיק בהסעת יולדות במוניות בחינם, אך לא הורה לחדול במימון הלילה הנוסף כמתנה: "ככלל, מתן הטבות מסחריות ליולדות הינו פסול. אשפוז של לילה רביעי במחלקת יולדות מתקיים על פי ובהתאם לצורך הרפואי. אין מגבלה על משך האשפוז, המשתנה בהתאם לצורך הרפואי. יש להדגיש כי בית החולים מתוגמל באופן אחיד עבור כל יולדת, ללא קשר למשך אשפוז היולדת".

תגובת "אסף הרופא" כפי שהובאה בדיווח: "אנו מנגישים את המרכז הרפואי לכלל האוכלוסיה בישראל, כמו שאר בתי החולים בארץ. הפרסומים האחרונים מיועדים לכלל היולדות ויש באפשרותן תמיד לבחור אם ברצונן להישאר שלושה או ארבעה ימים לאחר הלידה. נמשיך לתת טיפול מקצועי ושוויוני לכלל היולדות".