הוועידה ה-43 של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) תתכנס מחר (יום ג', 22 במאי) ותימשך למחרת בתל אביב. בוועידה אמור להשתתף מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ותאושר בה מועמדותו של פרופ' ציון חגי מהמרכז הרפואי קפלן ברחובות לתפקיד היו"ר החדש של הר"י. הוא יחליף את פרופ' ליאוניד אידלמן מ"בילינסון", המסיים שתי תקופות כהונה. ההצבעה תתקיים ביומה השני של הוועידה.

במסגרת הוועידה יסכם פרופ' אידלמן את פעולות הר"י בשנים 2018-2014 ולאחר מכן יימסרו דיווחים על ידי יו"ר המועצה המדעית פרופ' גדעון פרת, יו"ר הלשכה לאתיקה ד"ר תמי קרני, יו"ר מפעל חברות החוץ (מח"ח) ד"ר זאב פלדמן, יו"ר המכון לאיכות ברפואה פרופ' ראובן צימליכמן. בהמשך גם יימסרו דו"חות כספיים ודו"ח המבקר.

כן ידווחו על הפעילויות האחרות – ד"ר ליאור אונגר, יו"ר פורום המתמחים; פרופ' אבינעם רכס, יו"ר בית הדין של הר"י וד"ר שמעון ארדמן, יו"ר פורום הגמלאים.

בחלקו השני של היום הראשון לוועידה יחולקו פרסים שונים לרופאים מצטיינים, ביניהם על תרומה רפואית-מדעית, על מצוינות בין אישית, תרומה לקהילה ולרופא המתמחה המצטיין.

לתוכניית הוועידה המלאה לחץ כאן