HCV

היעילות והבטיחות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר במטופלים עם זיהום HCV ו-HIV-1

המשלב גלקפרוויר ופיברנטסוויר הניתן במשך 8 שבועות במטופלים ללא שחמת ו-12 שבועות במטופלים עם שחמת הינו יעיל ביותר ונסבל היטב בקרב מטופלים עם זיהום HCV ו-HIV-1 ללא תלות בעומס הנגיפי של HCV או טיפול קודם עם סופוסבוויר או אינטרפרון

HCV, הפטיטיס C, הפטיטיס סי, בדיקה (צילום: אילוסטרציה)

טיפול משולב עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר הניתן פעם ביום הדגים שיעורים גבוהים של תגובה וירולוגית ממושכת בשבוע 12 (SVR12) במטופלים עם זיהום HCV מגנוטיפ 1-6. מחקר פאזה 3 זה העריך את הבטיחות והיעילות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר במטופלים עם זיהום HCV כרוני מגנוטיפ 1-6 וזיהום מקביל ב-HIV-1 ובכלל זה מטופלים עם שחמת מפוצה.

מחקר ה-EXPEDITION-2 הינו מחקר תווית פתוחה, פאזה 3, רב-מרכזי אשר העריך טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר (במינון 300 ו-120 מ"ג, בהתאמה) הנמשך 8 או 12 שבועות במטופלים עם זיהום HCV כרוני מגנוטיפ 1-6 וזיהום מקביל ב-HIV-1 ללא ועם שחמת מפוצה. מטופלים היו נאיביים לטיפול קודם ב-HCV או טופלו עם סופוסבוויר, ריבווירין או אינטרפרון והיו נאיביים לטיפול אנטי רטרויראלי קודם או היו על פרוטוקול אנטי רטרויראלי יציב במשך שמונה שבועות לפחות. במחקר לא הוכללו מטופלים עם HCV מגנוטיפ 3 אשר קיבלו טיפולים קודמים. התוצא העיקרי היה שיעור המטופלים עם SVR12.

במחקר השתתפו 153 מטופלים ובכלל זה 16 מטופלים (10%) עם שחמת. שיעור ה-SVR12 היה 98% (150 מתוך 153; רווח בר-סמך 95%, 95.8-100%). לא נצפו כשלונות וירולוגיים ב-137 המטופלים שטופלו במשך שמונה שבועות. מטופל אחד עם HCV מגנוטיפ 3 עם שחמת חווה כשלון וירולוגי תחת הטיפול. רוב תופעות הלוואי היו קלות ורק לארבעה מטופלים היו תופעות לוואי קשות אשר כולם הוערכו על ידי החוקרים ככאלה שאינן קשורות בטיפול. שיעור הפסקת הטיפול היה קטן מאחוז אחד. כלל החולים שקיבלו טיפול אנטי רטרויראלי שמרו על מספר עותקי HIV-1 הנמוך מ-200 עותקים למיליליטר במהלך הטיפול.

מסקנת החוקרים היא כי המשלב של גלקפרוויר ופיברנטסוויר הניתן במשך 8 שבועות במטופלים ללא שחמת ו-12 שבועות במטופלים עם שחמת הינו יעיל ביותר ונסבל היטב בקרב מטופלים עם זיהום HCV ו-HIV-1 ללא תלות בעומס הנגיפי של HCV או טיפול קודם עם סופוסבוויר או אינטרפרון.

מקור: 

Rockstroh, J.K.  (2018) Clinical Infectious Diseases. Epub

נושאים קשורים:  HCV,  Abbvie,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  יעילות,  בטיחות,  HIV-1,  טיפול קודם,  מחקרים
תגובות