אבנים בדרכי השתן

אילו גורמים יכולים לנבא התפתחות של אורוספסיס לאחר אורטרוסקופיה?

החוקרים מצאו כי מטופלים עם דגימת שתן חיובית לפני ביצוע אורטרוסקופיה, נמצאים בסיכון מוגבר לפתח אורוספסיס תוך 28 ימים מביצוע הפרוצדורה, למרות קבלת טיפול אנטיביוטי מתאים מראש

התייעצות בנושאי אורולוגיה, פרוסטטה (צילום: אילוסטרציה)
התייעצות בנושאי אורולוגיה, פרוסטטה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק אילו גורמים הקשורים למטופל, סוג האבנים, הזיהום או הניתוח הם בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להעלאת הסיכון לאורוספסיס לאחר ניתוח, בתקופה של 28 ימים לאחר URS (אורטרוסקופיה) ופירוק אבנים באמצעות לייזר לטיפול באבני בשופכנים או בכליות.

החוקרים אספו את המידע באופן פרוספקטיבי. על מנת להעריך את הקשר בין הגורמים לבין הימצאות של אורוספסיס לאחר הניתוח, בוצע שימוש במודל של רגרסיה לוגיסטית. החוקרים השתמשו בשתי אנליזות מזווגות על מנת להעריך את הסיכון לאורוספסיס לאחר ניתוח בקרב מטופלים עם (א) הגעה לבית החולים עם מצב חירום של אורוספסיס במהלך 90 ימים לפני ביצוע ה-URS ו-(ב) מטופלים עם דגימת שתן חיובית (MSSU – midstream sample of urine), אך היו א-תסמיניים בהערכה לפני הניתוח וקיבלו טיפול אנטיביוטי מתאים.

במחקר נכללו 462 מטופלים, מתוכם 34 מטופלים (7.4%) חוו אירוע של אורוספסיס תוך 28 ימים מביצוע הפרוצדורה. החוקרים מצאו באמצעות רגרסיה רב משתנית ש-MSSU חיובית לפני הניתוח קשורה באופן מובהק לאורוספסיס לאחר הניתוח, למרות מתן טיפול אנטיביוטי הולם לפני הניתוח: יחס הסיכויים 4.88, רווח בר סמך 95% 2.11-11.31, p<0.001.

באמצעות הרגרסיה הרב משתנית, החוקרים מצאו גורמים נוספים עם קשר חזק לאורוספסיס כמו סוכרת, מחלת לב איסכמית, ציון של המטופל לפי ה-American Society of Anesthesiologists,יURS דו צדדי ונפח האבנים. ביצוע של אנליזה לתתי קבוצות חשפה ש-MSSU חיובית קשורה באופן מובהק לאורוספסיס גם בקרב מטופלים עם סטנט בשופכן לפני הניתוח וגם בקרב מטופלים ללא סטנט. עם זאת, יחס הסיכויים היה נמוך בהרבה בקבוצת המטופלים עם הסטנט (יחס סיכויים 3.23 בהשוואה ל-16.67).

באנליזות המזווגות נמצא שמטופלים עם MSSU חיובית לפני הניתוח היו בעלי סבירות גבוהה יותר לפתח אורוספסיס לאחר הניתוח בהשוואה לקבוצת הביקורת (יחס סיכויים 17.46, רווח בר סמך: 2.18-139.8,
p=0.007). החוקרים לא מצאו הבדל מובהק ביחס הסיכויים לאורוספסיס לאחר ניתוח בקרב מטופלים שחוו בעבר זיהום בדרכי השתן אשר הצריך אשפוז במהלך 90 הימים שקדמו ל-URS (יחס סיכויים 0.60, רווח בר סמך 95%: 0.19-1.92, p= 0.39).

המסקנות של החוקרים היו כי MSSU חיובית לפני הניתוח קשורה באופן מובהק לאורוספסיס לאחר הניתוח, על סמך אנליזה לוגיסטית ואנליזה מזווגת. מטופלים אלה צריכים לקבל ייעוץ מתאים לפני ניתוח והתייחסות מתאימה בניטור לאחר הניתוח. החוקרים מציעים לנהוג בזהירות רבה יותר כאשר מדובר במטופלים עם MSSU חיובית לפני הניתוח וללא סטנט בשופכן.

מקור: 

Blackmur, J.P. et al. (2018) The Journal of Urology 199,5.

נושאים קשורים:  אבנים בדרכי השתן,  אבנים בכליות,  תרבית שתן חיובית,  אורוספסיס,  סטנט בשופכן,  מחקרים
תגובות