graft vs host disease

אלגוריתם חדשני לאבחון של מחלת שתל-נגד-המאכסן כבדית

החוקרים פיתחו אלגוריתם היסטופתולוגי בעל רמות רגישות, ספציפיות ודיוק גבוהות עבור graft vs host disease הפטית שמאפשר להבחין בין המחלה לפגיעות כבדיות אחרות ולבחור בטיפול מתאים באופן מהיר

13.05.2018, 14:24
השתלת כבד (אילוסטרציה)

אבחון היסטופתולוגי של graft vs host disease כבדית לאחר השתלת מח עצם ותאי גזע יכולה להיות מאתגרת בזמן שיש צורך באבחנה מהירה והחלטית בשביל להעניק טיפול מתאים. על מנת להתמודד עם קושי זה, פיתחו החוקרים במחקר זה אלגוריתם חדשני לזיהוי graft vs host disease כבדית.

במהלך המחקר, 2 הפטופתולוגיות העריכו באופן סמוי 40 ביופסיות כבד מחולים שאובחנו בצורה קלינית וביולוגית כחולים ב-graft vs host disease כבדית, כמו גם 44 בקרות. הפתלוגיות העריכו אובדן של צינור מרה, נזק לצינור מרה, לימפוציטים אינטרה-אפיתליאליים, תגובה דוקטולרית, גופים אצידופיליים ל-10 שדות (high power fields - HPF), כולסטסיס, דלקת פורטלית ולובלרית ואנדותליתיס.

בהשוואה לבקרות, מקרים של graft vs host disease הפגינו באופן משמעותי יותר אובדן דרכי מרה (p<0.0001), נזק לדרכי מרה (p=0.0002), כולסטזיס (p<0.0001) וגופים אצידופיליים ל-10 HPF י(p=0.0006), כמו גם תגובה דוקטולרית מועטה יותר באופן מובהק (p<0.0001). המובהקות נשמרה גם בהשוואה עם קבוצת בקרה של פגיעה כבדית מושרית תרופה. לא נמצאו הבדלים היסטולוגיים בין graft vs host disease אקוטית לכרונית כמו גם בין הסוג הכולסטטי להפטי.

על בסיס ממצאים אלה פותח אלגוריתם לחיזוי מידת הסבירות ל- graft vs host disease עם מערכת ציון בעלת 3 דרגות: 1-2 לא, 3-4 אפשרי, 5-8 מחלת graft vs host disease ברורה.

נמצא שלאלגוריתם זה הייתה רגישות של 93%, ספציפיות של 93% ודיוק של 92%.

החוקרים מציינים שממצאיהם מאפשרים אבחון של graft vs host disease הפטית באמצעות כלי פשוט שמאפשר להבחין בין המחלה לפגיעות אחרות, מה שיכול להביא להחלטות טיפוליות מהירות ויעילות יותר.

מקור: 

Stueck, A.E, et al. Modern Pathology.  (2018). 31

נושאים קשורים:  graft vs host disease,  כבד,  נזק כבדי,  DILI,  השתלה,  Bone Merrow,  מח עצם,  היסטולוגיה,  היסטופתולוגיה,  מחקרים
תגובות