מחקרים

לחץ והתנהגות אימפולסיבית מנבאים עלייה בשומן ויסצרלי

החוקרים סבורים כי השילוב של לחץ כרוני ונטילת סיכונים אימפולסיבית גבוהה יכול להגביר סיכון לעלייה בשומן ויסצרלי על פני זמן ועל כן שילוב זה יכול להוות מטרה במניעה של השמנת יתר

13.05.2018, 11:26
תאי שומן (צילום: אילוסטרציה)
תאי שומן (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם לחץ כרוני בסיסי ונטילת סיכונים אימפולסיבית מנבאים באופן סינרגיסטי שינויים בשומן ויסצרלי בקרב אמהות בריאות במחקר תצפיתי ואורכי אשר נמשך 18 חודשים.

במחקר פרוספקטיבי זה השתתפו 113 נשים (גיל ממוצע: 42.83, סטיית תקן 4.70; BMI ממוצע 24.86, סטיית תקן 4.32; 74% מהמשתתפות ממוצא לבן). במחקר השתתפו נשים הסובלות מלחץ כרוני אשר מטפלות בילד עם הפרעת ספקטרום אוטיסטי (72 מהמשתתפות) ונשים אשר סובלות מפחות לחץ ומטפלות בילד ללא הפרעות התנהגות (41 נשים ששימשו כקבוצת ביקורת). המחקר העריך באופן אובייקטיבי לקיחת סיכונים אימפולסיבית על ידי סולם ה-Behavioral Analog Risk Task בתחילת המחקר והעריכו שומן ויסצראלי בתחילת המחקר ולאחר 18 חודשי מעקב באמצעות מבחן עכבה (impedence) ביו-חשמלית.

החוקרים מצאו כי יחסי הגומלין הבסיסיים בין לחץ כרוני אצל המטפל ונטילת סיכונים מנבאים שינויים בשומן ויסצרלי על פני 18 חודשים כך שנטילת סיכונים אימפולסיבית גדולה יותר נמצאה קשורה עם עלייה גדולה יותר בשומן ויסצרלי בקרב המטפלים (β=0.423; p=0.005) אך לא בקרב מקרי ביקורת (β=-0.030; p=0.802), הן במודל לא מתוקנן והן לאחר תקנון לגורמים מבלבלים אפשריים.

מסקנת החוקרים היא כי השילוב של לחץ כרוני ונטילת סיכונים אימפולסיבית גבוהה יכול להגביר סיכון לעלייה בשומן ויסצרלי על פני זמן ועל כן שילוב זה יכול להוות מטרה במניעה של השמנת יתר.

מקור: 

Mason, A.E. et al. (2018) Obesity.  https://doi.org/10.1002/oby.22150

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ,  השמנת יתר,  שומן ויסצרלי,  התנהגות אימפולסיבית
תגובות