חדשות

מבקר המדינה ממליץ על הקמת ועדה ציבורית לתכנון מערכת בריאות הנפש

דו"ח המבקר מצביע על כשלים חמורים במערך הפסיכיאטרי וביניהם: תנאי אשפוז הפוגעים באיכות חייהם של המטופלים עד כדי ביזוי ופגיעה בכבודם, מחסור בכוח אדם ובמיטות ייעודיות

בית החולים "אבארבנל" (צילום: ויקיפדיה)
בית החולים "אברבנאל". צפיפות יתר (צילום: ויקיפדיה)

דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (ג') מצביע על כשלים רבים במערך בריאות הנפש. בעקבות זאת קבע מבקר המדינה כי על משרד הבריאות, בשיתוף משרד האוצר, להכריע לאלתר בדבר עתיד מערך בריאות הנפש ולקבוע אם יהיה בבתי חולים נפרדים או בבתי החולים הכלליים.

טרם קביעת מדיניות כזו, כותב המבקר בהמלצותיו, על משרד הבריאות לבצע ללא דיחוי עבודת מטה שבמסגרתה יבחן את תשתיות האשפוז הלקויות בבתי החולים הפסיכיאטריים ויכין סדרי עדיפויות לשיפוצן ולבינויין, מתוך התחשבות במגוון צורכיהם של המאושפזים.

הביקורת מעלה תנאי אשפוז הפוגעים באיכות חייהם של המטופלים עד כדי ביזוי ופגיעה בכבודם ומציינת צפיפות במחלקות הפסיכיאטריות ומחסור במחלקות ייעודיות. בכמה בתי חולים הגיעה התפוסה בחודשים מסוימים לשיעורים גבוהים במיוחד. למשל ב"אברבנאל", במחלקה בת 34 מיטות, הגיעה התפוסה באופן קבוע ומתמשך לממוצע של 60 מטופלים ביום ו-40 בלילה. צפיפות היתר גורמת להתגברות תופעות האלימות ולמצבים שבהם למטופלים אין מיטה משלהם במחלקה, ולפיכך בלילה הם נאלצים "לנדוד" למחלקות אחרות ובמהלך היום אין להם מיטה למנוחה. מצב זה הוא בלתי נסבל, פוגע בסיכויי ההחלמה ואף עלול להחריף את המצב הרפואי, גורם אי נוחות רבה מאוד למטופל המאושפז ופוגע בכבודו כאדם ובזכויותיו כחולה.

הסדרת הרכב הוועדות הפסיכיאטריות והבטחת תקינות הדיונים

"על משרד הבריאות ועל משרד המשפטים", נאמר בדו"ח, "לקדם את התיקון המוצע לחוק ומתעכב כחמש שנים, ולפיו גם פסיכיאטר שהיה עובד מדינה ופרש לגמלאות או שופט בדימוס יוכלו להשתתף בהרכב הוועדות הפסיכיאטריות ולא רק פסיכיאטר עובד מדינה".

בד בבד, ועד שתתקבל הצעת התיקון לחוק, כותב המבקר, על משרד הבריאות למצוא מענה למינוי חברים נוספים לוועדות. עליו להסדיר באישור משרד המשפטים את זהות יושב הראש התורן של הוועדות, כך שיהיה זה גורם בלתי תלוי שיכול לפעול עצמאית; עליו להשלים את קביעת התקן הנדרש לכל אנשי המקצוע המפעילים את הוועדות, לרבות מזכירותיהן; להכשיר את יושבי ראש הוועדות, הפסיכיאטרים והמזכירות כנדרש כדי להבטיח את תקינות הדיון ואת שמירת זכויות החולים ולוודא כי דיוני הוועדות מתועדים כראוי כדי לאפשר בקרה. עליו גם להנחות את יושבי ראש הוועדות להקפיד על האמור.

פתרון לנכי נפש במצב קל ואמצעים להפחתת קשירת מטופלים

על משרד הבריאות, נכתב בדו"ח, יחד עם משרד הרווחה ומשרד האוצר, להתוות מדיניות בין-משרדית ולבנות מסגרות שהייה לנכי נפש שמצבם קל ולא נכון לאשפזם בבתי החולים הפסיכיאטריים.

על משרד הבריאות לקבוע מפרט ראוי לחדרי הבידוד על פי סדר העדיפויות שקבע כדי לאפשר שימוש בחדרים אלה כאמצעי להפחתת קשירת מטופלים; עליו גם לבחון פתרונות כגון הוספת תכניות הכשרה להתמודדות עם אלימות בכל המחלקות בבתי החולים הפסיכיאטריים.

על משרד הבריאות בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) והאיגודים המקצועיים, לגבש צעדים לעידוד רופאים לפנות להתמחות בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של ילדים ונוער ולאייש את התקנים הקיימים. כמו כן עליהם לשקול לבצע הכשרות בפסיכיאטריה משפטית.

לאור השינוי שחל בתמהיל החולים, עקב הרפורמות המבנית, השיקומית והביטוחית, על המשרד, בשיתוף משרד האוצר, לבחון מעת לעת את מפתח התקינה לכוח האדם הסיעודי במחלקות ולוודא כי הוא עונה על הצרכים המשתנים. עליו גם לקבוע תורת הפעלה שתגדיר עקרונות לסדר היום של מטופלים, ובכלל זאת פעילות פנאי עשירה וראויה לאורך כל שעות היום.

בקרה הדוקה על הנעשה במוסדות הפסיכיאטריים

על משרד הבריאות לקבוע מפתחות ראויים לצוותי בקרה בכל הרמות, להפעיל בקרה הדוקה על הנעשה במוסדות הפסיכיאטריים ולפרסמה לציבור. על המשרד לשקול לקיים בקרות על התנהלות הוועדות הפסיכיאטריות בתדירות שיקבע.

המבקר מצא לנכון "להעיר בחומרה למשרד הבריאות על שלא פעל להסרת רבים מהליקויים שעלו בדו"חות קודמים – לרבות לגבי התנאים הפיזיים במוסדות בריאות הנפש - ואשר מסכנים את המאושפזים וצוותי הטיפול במחלקות הפסיכיאטריות.

"התמונה הקשה שעלתה בביקורת הנוכחית ידועה למשרד הבריאות ולמשרד האוצר  שנים ארוכות. אין די בפעילויות המעטות שנקט משרד הבריאות כדי לצמצם את הפערים העצומים שנפערו במהלך 25 השנים האחרונות. פערים אלה פוגמים בהפעלתם ובתחזוקתם של בתי החולים הפסיכיאטריים ואינם מאפשרים להתנהל על פי הסטנדרטים הנדרשים. במהלך העשורים האחרונים בוצעו כמה רפורמות חשובות שהובילו, בין השאר, לשינוי בתקצוב המערכת ולהפחתת המיטות, אולם המערכת נמצאת עדיין במחסור גדול".

על משרדי הבריאות, והאוצר, בשיתוף משרד הרווחה, מציין המבקר, לקדם תכנית הבראה למערכת בריאות הנפש, החל במיפוי המטופלים שאינם צריכים להיות מאושפזים בבתי החולים לבריאות הנפש והעברתם לחלופות ראויות, עבור בייעוד מיטות למחלקות שבהן דרושה התמקצעות, כגון תחלואה כפולה ואוטיזם, וכלה בקידום תכנית רב שנתית לצורכי בינוי ופיתוח של כלל בתי החולים הפסיכיאטריים, אגב ניתוח תשתיות האשפוז הקיימות אל מול צורכי המערכת.

"אף על פי שתמהיל המטופלים שנותר באשפוז נעשה מורכב יותר, אלים יותר, מתאפיין בתפקוד נמוך, בתחלואה כפולה וקשה יותר לטיפול - עדיין חסרים כוח אדם ומיטות ייעודיות, ומשרד הבריאות לא פעל לתִקנוּן המתאים לדרישות של טיפול ראוי ומכבד בנכי הנפש המאושפזים".

בצד זאת, משרד מבקר המדינה מוצא לנכון לציין לחיוב את עבודתם המסורה של הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והפרה-רפואיים העוסקים בטיפול בנכי הנפש המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים.

נוכח התמונה הקשה העולה מדו"חות הביקורת השונים שעסקו בטיפול בנכי נפש ובשיקומם בקהילה ובאשפוז ובמשנה תוקף בדו"ח זה, ממליץ המבקר על הקמת ועדה ציבורית שתדון בתכנון מערכת בריאות הנפש בישראל ובחיזוקה מתוך שמירה על זכויות המטופלים.

לדו"ח המלא - ליחצו כאן

נושאים קשורים:  דו"ח המבקר,  בריאות הנפש,  בתי חולים פסיכאטריים,  הרפורמה בבריאות הנפש,  חדשות,  מחלקות פסיכיאטריות,  נכי נפש,  שמירת זכויות החולים,  תנאי אשפוז
תגובות

שלום למבקר המדינה
חקירת מערכת הבריאות והמתנהל בראשה הם צו השעה. לא רק בנושא פסיכיאטריה אלא גם בנושא אורך תורים, מחסור בתקנים, פגיעה במתמחים, הפרת הסכמים, קיצור תוחלת חיים וסבל מיותר של חולים. ולזאת לאחרונה אי מניעה עישון למכירת סמים לחו"ל. וכול המקדים עושה מצווה. על תמותה מוקדמת בפריפריות ב3-5 שנים הזכרתי ?

אנונימי/ת
09.05.2018, 20:43

קודם כל לסגור את בית חולים אברבאנל שהוא הגרוע והמחריד ביותר בישראל ולהעיף את מנהלו פרו' יובל מלמד הביתה בשל כשליו וכישלונותיו הרבים .

אנונימי/ת
09.05.2018, 22:21

המבקר צודק.זול יותר להקים ועדה אימפוטנטית מאשר לתקצב בצורה ריאלית את מערכת הבריאות.