מחקרים

מהן ההשפעות של צום הרמדאן על מטופלים הסובלים מאי ספיקת לב כרונית?

במחקר נמצא כי מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית יכולים לצום במהלך הרמדאן בבטחה, אך ישנה חשיבות גדולה להמשך ההיענות לטיפול התרופתי וההמלצות התזונתיות גם במהלך הצום

07.05.2018, 17:30

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעות של צום הרמדאן על התסמינים של אי ספיקת לב כרונית עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF- heart failure with a reduced ejection fraction). ברחבי העולם ישנם מעל מיליארד מוסלמים אשר צמים במהלך הרמדאן. כיום, המידע בנוגע להשפעות של צום על מטופלים עם ספיקת לב אינו מספק דיו.

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי בו השתתפו 249 מטופלים שאינם מאושפזים, עם HFrEF ואשר צמו במהלך הרמדאן, מהמרכז הקרדיולוגי בערב הסעודית בשנת 2017. החוקרים אספו מידע בנוגע להערכה הקלינית, האבחנה, ביקורים בחדר מיון ואשפוזים במהלך הרמדאן ובמהלך החודש שקדם לו.

מתוך 249 משתתפים, 227 (91%) צמו במהלך כל החודש. במהלך הרמדאן, 209 (92%) משתתפים נשארו יציבים המודינמית, בזמן ש-18 (8%) מטופלים פיתחו חוסר יציבות. הממוצע של הדירוג של המטופלים לפי ה- NYHAי(New York Heart Association) היה נמוך באופן מובהק בקרב המטופלים היציבים בהשוואה למטופלים הלא יציבים (1.46±0.7 בהשוואה ל-3.22±0.55, p<0.0001), למרות שלא נצפו הבדלים בין הקבוצות לפני תקופת הרמדאן.

החוקרים מצאו כי בקבוצת המטופלים הלא יציבים, בהשוואה לקבוצת המטופלים היציבים, נצפתה היענות נמוכה יותר לטיפול תרופתי (67% בהשוואה ל-94%, p< 0.0001) ולתוכנית תזונתית (39% בהשוואה ל-79%, p<0.0001), וכי הסבירות שהאטיולוגיה ל-HFrEF היא קרדיומיופתיה איסכמית הייתה נמוכה יותר (33% בהשוואה ל-57%, p=0.046). מבחני t בלתי תלויים אשר כללו את כל המשתתפים הראו שסיווג ה-NYHA לפני הרמדאן היה גבוה באופן מובהק בהשוואה לסיווג במהלך הרמדאן (2.19±0.9 בהשוואה ל-1.6±0.8, t סטטיסטי 8.5, p<0.0001).

החוקרים הסיקו כי בקרב רוב המטופלים עם HFrEF כרוני, צום הרמדאן הינו בטוח. נמצא כי ישנו קשר מובהק בין חוסר היענות לטיפול תרופתי ולהמלצות תזונתיות לבין חוסר איזון של אי ספיקת לב במהלך הרמדאן.

מקור: 

Abazid, R.M. et al. (2018) Saudi Medical Journal 39,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  צום הרמדאן,  אסלאם,  אי ספיקת לב,  היענות לטיפול תרופתי,  NYHA
תגובות