חדשות

האם הרופאים במלר"ד שבעי רצון משילוב עוזרי רופא במחלקות?

סקר המכון לחקר הבריאות בדק עד כמה תרם שילובם של עוזרי רופא במחלקות לרפואה דחופה ברחבי הארץ והאם יש מקום לתפקיד גם במחלקות אחרות?

חדר מיון. צילום: אילוסטרציה

האם הרופאים במלר"ד שבעי רצון משילוב עוזרי רופא במחלקות? שאלה זו הוצגה בסקר מיוחד שנשלח ל-132 רופאים חברי האיגוד לרפואה דחופה בהר"י. הממצא העיקרי שעלה ממנו: יותר משני שלישים מהמשיבים דיווחו כי עוזרי הרופא עוזרים להם רבות בתחומים שבהם עוסקת מחלקה לרפואה דחופה.

ממצאי הסקר יוצגו לראשונה בכנס השנתי של המכון לחקר הבריאות שיתקיים היום (ד') בתל אביב.

המלר"דים סובלים ממחסור ברופאים. אחד הפתרונות שניתנו לכך בעולם היה הוספת תקן של עוזר רופא. מ-2016 החל בישראל המהלך שבו שולבו עוזרי רופא שעברו הכשרה מתאימה ב-17 מלר"דים ברחבי הארץ.

הרופאים העובדים במלר"דים דיווחו בשאלונים שקיבלו באוגוסט 2017 דרך מחשב ודרך הטלפון כי עוזרי הרופא מסייעים רבות בקבלת חולים חדשים ובהצגתם לרופא, במשימות ארגוניות הקשורות בטיפול בחולים ובמתן טיפול קליני ראשוני. עוזרי רופא גם מסייעים בליווי חולים המועברים למחלקות, בהשגחה על חולים קשים במלר"ד וכן בחדר הלם.

עורכי הסקר ציינו כי כאשר הועלתה היוזמה להנהיג תקן של עוזר רופא, עלו חששות בנוגע לשילוב עוזרי הרופא בעבודה במלר"ד. בין השאר הועלה חשש שהתפקיד בא על חשבון תוספת תקנים אחרים, במיוחד תקני רופאים מומחים ומתמחים ואחיות, וגם עלו טענות לגבי ההכשרה שלהם או הגדרת התפקיד והסמכויות שלדעת המתנגדים לא מוגדרות מספיק.

אלא שהיו גם רופאים שהביעו התלהבות וציפייה גבוהה מהתפקיד החדש. כמו כן הובעה על ידם הערכה כלפי עוזרי הרופא שלהם. מבין הרופאים שטרם שולב אצלם עוזר רופא, 59% אמרו שהיו מעוניינים לקלוט עוזר רופא במחלקה שלהם.

בין ההמלצות שהובאו בסיכומי הסקר: עוזרי הרופא מסייעים במידה רבה לרופאים במלר"ד בפעולות שונות. יש היענות לקלוט את בעלי התפקיד החדש. על אף שזו השנה הראשונה לשילוב עוזרי רופא במערכת ולמרות חבלי הלידה המלווים אותו, כבר רואים שהתהליך תורם ומסייע לרופאים.

"בשל הצורך הגובר ברופאים בתחומים שונים, יש לשקול האם יש מקום להרחיב את התפקיד", נכתב במסקנות הסקר, "תוך התאמה לצרכים הספציפיים בכל מקום, למחלקות אחרות בבית החולים וגם בקהילה".

נושאים קשורים:  מלר"ד,  סקר,  מחסור ברופאים,  חדשות,  עוזרי רופא
תגובות
10.05.2018, 11:16

נחמד וטוב שיש עוזר.יש גם עוזרי רוקח אך הם אינם מנפיקים תרופות.אבל איך ייתכן כי אדם שעבר קורס ניתנת לו פרורוגטיבה לטפל באנשים לפי רשימה שקראתי.? ומה בנוגע לאחריות מקצועית. באם אותו "עוזר רופא" ייפשל וזה יקרה או שכבר קרא, על מי מוטלת האחריות? אני מבטיחכם נאמנה כי בשעת תביעה גם הרופא יירשם כנתבע. ובכלל איזה ביטוח יש לחברה הללו? . ד"ר יוסף טמאן

12.05.2018, 10:41

מאוד עוזרים! בעיקר לוקחי דמים ואקגיסטים. כי לא באמת צריך ללמוד 8 שנים באוניברסיטה ולהיות דוקטור בשביל לקחת בדיקת דם ולעשות אק"ג..העומס גדול על המתמחים במיוחד בתורנויות. יש מקום לעוד עוזרי רופא , וכמה שיותר.