מחקרים

טיפול חדשני למניעת ועיכוב חזרה של לוקמיה לימפואידית חריפה

החוקרים מצאו כי חיסון עם תאים דנדריטיים שעברו אלקטרופורציה עם mRNA מסוג Wilms’ tumor 1 מונע ומעכב את החזרה של AML ומגביר שיעורי שרידות כוללת ושרידות ללא חזרת מחלה

06.05.2018, 17:20
תרכיבי חיסון, תרופות (צילום: אילוסטרציה)

חזרת מחלה הינה בעיה משמעותית בלוקמיה לימפואידית חריפה (AML) המשפיעה באופן שלילי על שרידות. מאמר זה מתאר את תוצאותיו של מחקר פאזה 2 בו החוקרים בחנו את ההשפעה של חיסון עם תאים דנדריטיים (DC) שעברו אלקטרופורציה עם mRNA מסוג Wilms’ tumor 1י(WT1) כטיפול לאחר השגת הפוגה. הטיפול ניתן ל-30 חולי AML עם סיכון גבוה מאוד לחזרת מחלה.

החוקרים הדגימו כי ב-13 חולים הייתה פעילות אנטי-לוקמית משמעותית. תשעה חולים הגיעו להפוגה מולקולרית שהודגמה על ידי נרמול רמות שעתוק של WT1 ובחמישה מתוכם ההפוגה נשמרה במשך זמן חיצוני של 109.4 חודשים. ייצוב מחלה הושג בארבעה חולים נוספים. שרידות כללית לחמש שנים הייתה גבוהה יותר במגיבים לטיפול מאשר בלא מגיבים (53.8% לעומת 25.0%; p=0.01). בחולים שקיבלו DC בהפוגה המלאה הראשונה (CR1) נצפתה הפחתת חזרת מחלה של 25% ושיעור השרידות ללא חזרת מחלה לחמש שנים היה גבוה במגיבים לעומת החולים שלא הגיבו (50% לעומת 7.7%; p<0.0001). בחולים בגילאי 65 שנים ומטה ומעל 65 שנים שקיבלו DC ב-CR1, נצפו שיעורי שרידות כללית לחמש שנים של 69.2% ו-30.8% בהתאמה לעומת השיעורים הידועים מהעבר של 51.7% ו-18% המתועדים במאגר המידע השבדי ללוקמיה חריפה. תגובה קלינית ארוכת טווח נמצאה כקשורה בתדירות גבוהה בפלזמה של תאי T מסוג WT1-specific CD8+. שרידות כוללת ארוכת טווח נמצא כקשורה עם תגובת interferon-γ+ ו- tumor necrosis factor-α+ הספציפית ל-WT1 בתאי T מסוג delayed-type hypersensitivity-infiltrating CD8+ .

מסקנת החוקרים היא כי מתן חיסון לחולי AML עם תאים דנדריטים אשר עברו אלקטרופורציה עם WTI1 mRNA יכול להוות אסטרטגיה יעילה למניעת ועיכוב חזרה של המחלה לאחר טיפול כימותרפי. החיסון יכול להוביל לשיעורי שרידות משופרים. נדמה כי שיעורי השרידות קשורים באינדוקציית תגובת תאי T מסוג CD8+ ל-WT1.

מקור: 

Anguille, S. et al.  (2017) Blood.  130, 1713.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  AML,  לוקמיה,  דנדריטים,  ווילמס,  WT1,  CD8
תגובות