HCV

המועד הכדאי כלכלית לטיפול בחולי HCV הממתינים להשתלה תלוי בחומרת שחמת הכבד

מסקנת החוקרים היא כי עבור חולים עם שחמת הממתינים להשתלת כבד, טיפול טרום השתלתי עם DAA חסך עלויות והיה כדאי כלכלית בחולים עם MELD של 21 ומטה בעוד שטיפול בתר-השתלתי חסך עלויות והיה כדאי כלכלית בחולים עם MELD של 22 ומעלה

כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

טיפולים אנטיויראלים ישירים פומיים (direct acting antiviral-DAA) עבור HCV נותנים תקווה חדשה לחולים לפני ואחרי השתלת כבד. עם זאת, לא ברור האם לטפל בחולי HCV לפני או אחרי השתלת כבד מכיוון שטיפול יכול לשפר תפקוד כבד אך גם יכול להפחית את הסיכוי לקבל השתלת כבד בזמן הימצאות ברשימת המתנה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את העלות-תועלת של טיפול הקודם להשתלת כבד לעומת טיפול לאחר השתלת כבד בחולים המקבלים DAA פומי עם שחמת לא מפוצה והמצאות ברשימת המתנה להשתלת כבד.

החוקרים השתמשו במודל מתמטי לצורך ביצוע הדמיה של מבחן וירטואלי אשר השווה תוצאים קליניים ארוכי טווח של טיפול לפני השתלת כבד או טיפול לאחר השתלת כבד בחולי HCV המקבלים DAA פומיים. המשתנים למודל הוערכו ממידע שנלקח מה-Network for Organ Sharing בארה"ב, מחקרי SOLAR-1 ו-SOLAR-2 ומחקרים אחרים שפורסמו. עבור כל גישה טיפולית, החוקרים העריכו שנות חיים מתוקננות לאיכות, תוחלת חיים ויחס עלות-תועלת.

החוקרים מצאו כי עבור ציוני MELD נמוכים, שנות חיים מתוקננות לאיכות היו גבוהות יותר בחולים שטופלו ל-HCV לפני השתלת כבד לעומת חולים שטופלו לאחר ההשתלה. טיפול טרום השתלה חסך עלויות (cost saving) בחולים עם MELD של 15 ומטה והיה כדאי כלכלית (cost-effective) בחולים עם MELD של 16-21. לעומת זאת, טיפול בתר-השתלתי היה כדאי כלכלית בחולים עם MELD של 22-29 וחסך עלויות בחולים עם MELD של 30 ומעלה. התוצאות השתנו לפי מחירי תרופות ואזורים גאוגרפיים שונים.

מסקנת החוקרים היא כי עבור חולים עם שחמת הממתינים להשתלת כבד, טיפול טרום השתלתי עם DAA חסך עלויות והיה כדאי כלכלית בחולים עם MELD של 21 ומטה בעוד שטיפול בתר-השתלתי חסך עלויות והיה כדאי כלכלית בחולים עם MELD של 22 ומעלה.

מקור: 

Samur, S. et al.  (2017) Clinical Gastroenterology and Hepatology. 16(1), 115

נושאים קשורים:  HCV,  עלות-תועלת,  כדאיות כלכלית,  השתלת כבד,  MELD.,  מחקרים
תגובות