השמנת יתר

שינוי בדפוסי היארעות סרטן רירית הרחם ברחבי העולם

החוקרים מצאו כי ישנה עלייה בהיארעות סרטן רירית הרחם ברחבי העולם ובייחוד במדינות בהן ישנם שינויים חברתיים כלכליים מהירים

מחלות ממאירות של הרחם – בעיקר סרטן רירית הרחם – מדורגות כיום כממאירות השישית הכי נפוצה בקרב נשים ברחבי העולם. קיים צורך בניתוח הדפוסים והמגמות של שיעורי סרטן הרחם ברחבי העולם מנקודת מבט של מגפת ההשמנה העולמית אשר מהווה גורם סיכון מרכזי למחלה.

החוקרים השתמשו במידע בנוגע להיארעות סרטן השד ממאגרי מידע המבוססים על אוכלוסייה מקרב 43 אוכלוסיות שונות, שפורסמו ב-CI5plus או מתוך משרד הרישום, בין השנים 1978 עד 2013. החוקרים חישבו את שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל עבור כל הגילאים, עבור שלב הטרום המנופאוזה (גילאי 25-49) ועבור השלב שלאחר המנופאוזה (גילאי 50 ומעלה).

החוקרים ביצעו אנליזת Jointpoint על מנת להעריך את המגמות לפי זמנים שונים. בנוסף, החוקרים ביצעו מודל עוקבה של תקופה – גיל על מנת לבחון את ההשפעה של עוקבת לידות ושנת האבחון על המגמות הכוללות.

תוצאות המחקר הראו שבין 2006 ל-2007, שיעורי ההיארעות נבדלו פי 10 בין מדינות שונות. שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר נצפו בצפון אמריקה, במזרח אירופה ובמערב אירופה (19 מקרים לכל 100,000 לבנים בארה"ב, רווח בר סמך 95% = 18-20, ו-19 מקרים לכל 100,000 לבנים בסלובקיה, רווח בר סמך = 18-21), והשיעורים הנמוכים ביותר נצפו במדינות עם הכנסות נמוכות (1 ל-100,000 בדרום אפריקה, רווח בר סמך 95%= 0-3, ובהודו 3 ל-100,000, רווח בר סמך= 3-4).

כמו כן, נמצא כי שיעורי ההיארעות ב-10 השנים האחרונות היו בעליה ב-26 מתוך 43 המדינות שנבדקו במחקר, כאשר שיעורי העלייה הגבוהים ביותר נצפו בדרום אפריקה ובמספר מדינות באסיה. הסיכון לסרטן רירית הרחם עלה גם בדורות הבאים וגם במהלך הזמן ב-11 מתוך 23 מדינות, כאשר העלייה המשמעותית ביותר נצפתה ביפן, פיליפינים, בלרוס, סינגפור, קוסטה ריקה וניו זילנד.

מסקנות החוקרים היו כי שיעורי ההיארעות של סרטן רירית הרחם נמצאים בעלייה בין הדורות במספר מדינות, בייחוד במדינות בהם ישנם שינויים חברתיים כלכליים מהירים.

מקור: 

Tieulent-Lortet, J. et al. (2018) Journal of the National Cancer Institute 110,4.

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  סרטן רירית הרחם,  גורמים חברתיים כלכליים,  היארעות,  מחקרים
תגובות