מטא-אנליזה

טוג'או מציג שיעור נמוך יותר של היפוגליקמיות במשך כל היום ובלילה, בעוד טרגלודק מציג שיעור נמוך יותר של היפוגליקמיות בשעות הלילה בלבד, בהשוואה ללנטוס

טוג'או (Gla-300), בהשוואה ללנטוס (Gla-100) הביא לשיעור נמוך יותר של היפוגליקמיות בלילה ובמשך כל היום, בעוד IDeg לשיעור נמוך יותר של היפוגליקמיות בשעות הלילה אך לא ב- 24 שעות

סוכרת (אילוסטרציה)
סוכרת (אילוסטרציה)

14יעילותם ובטיחותם של אינסולין דגלודק (IDeg), ושל אינסולין טוג'או (Gla-300) נבדקו בהשוואה לאלו של אינסולין לנטוס (Gla-100) במסגרת מחקרי BEGIN ו- EDITION, בהתאמה. במחקרים קליניים נמצא כי בקרב חולי סוכרת שטופלו ב- IDeg או ב- Gla-300, נראו פחות אירועי היפוגליקמיה בהשוואה לאלו שטופלו ב- Gla-100, תוך השגת איזון גליקמי דומה. במחקר שתוצאותיו הוצגו במסגרת ה- American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, ערכו החוקרים מטא-אנליזה לנתונים שנאספו במסגרת מחקרי EDITION ו- BEGIN.

כל המחקרים שנערכו במסגרת BEGIN ו- EDITION היו מחקרי תווית פתוחה אקראיים, שלב 3, שכללו משתתפים בני 18 שנים ומעלה, עם סוכרת סוג 2. התוצאה העיקרית שהוגדרה הייתה שינוי בערכי המוגלובין מסוכרר (HbA1C), ותוצאות נוספות היו שינוי ברמות גלוקוז בצום (FPG), ושיעורם של מטופלים עם מאורע אחד או יותר של היפוגליקמיה מוכחת או חמורה בשעות הלילה, או בכל שעה של היום.

מתוצאות המחקר עולה כי ירידה ברמות FPG הייתה משמעותית יותר בקרב מטופלים ב- IDeg בהשוואה ל- Gla-100, אך הפחתת ערכי HbA1C הייתה גבוהה משמעותית בקרב מטופלים ב- Gla-100. בהשוואה בין Gla-100  ל- Gla-300, לא נמצא הבדל משמעותי בהפחתת ערכי HbA1C. הסיכון לאירוע אחד או יותר של היפוגליקמיה בשעות הלילה, היה נמוך יותר תחת הטיפול ב- IDeg בהשוואה ל- Gla-100, אבל שיעור האירועים ב- 24 שעות היו דומה. הסיכון לאירוע של היפוגליקמיה בשעות הלילה או במהלך 24 שעות היה נמוך יותר בקרב חולים שטופלו ב- Gla-300 בהשוואה ל- Gla-100. הסיכון לאירוע של היפוגליקמיה חמורה היה דומה בין Gla-300 ו- IDeg לבין Gla-100.

לסיכום, ממטא-אנליזה של הנתונים ממחקרי BEGIN ו- EDITION עולה כי Gla-100 הוביל להפחתה משמעותית יותר של המוגלובין מסוכרר בהשוואה ל- IDeg, אך IDeg הוביל להפחתה משמעותית יותר של ערכי סוכר בצום. שיעורן של היפוגליקמיות היה נמוך יותר תחת הטיפול ב- IDeg לעומת Gla-100 בשעות הלילה, אך לא בסיכום של 24 שעות. Gla-300 הוביל לאיזון גליקמי בר השוואה ל- Gla-100, עם סיכון נמוך יותר להיפוגליקמיות בלילה ובסיכום של 24 שעות. יש מקום, מסכמים הכותבים, לביצוע מחקרי להערכת היעילות והבטיחות של אינסולין דגלודק בהשוואה לאינסולין גלרגין 300 U/mL.

מקור: 

Rosenstock, J., Ritzel, R. A., Chevalier, S., Balkau, B., & Roussel, R. (2016, June). Clinical Perspectives from the BEGIN and EDITION Longer-Acting Insulin Programs: Trial-Level Meta-analyses Outcomes with either Degludec (IDeg) or Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs. Glargine 100 U/mL (Gla-100) in T2DM. In Diabetes (Vol. 65, pp. A249-A249). AMER DIABETES ASSOC.‏ 76th Scientific Sessions. Abstract 962-P.

נושאים קשורים:  מטא-אנליזה,  אינסולין גלרגין,  אינסולין דגלודק,  איזון גליקמי,  היפוגליקמיה,  HbA1c,  FPG,  מחקרים