מחקרים

האם מנה אחת של חיסון כנגד כולרה מקנה חיסוניות מספקת?

מטה-אנליזה זו הדגימה כי מנת חיסון אחד כנגד כולרה מובילה לאימונגניות טובה בטווח הקצר ובמצבים בהם נדרש חיסון רחב היקף של האוכלוסייה וישנו מחסור בחיסונים מנה אחת הינה מספקת

חיסון (צילום: אילוסטרציה)

בנוסף לשיפור באספקת מים וסניטציה משופרת, מתן חיסון כולרה פומי מומת בשתי מנות הינו כלי חשוב עבור מניעה ושליטה בכולרה. מטרת החוקרים הייתה לתעד את האימונוגניות וההגנה המוקנית על ידי מנה אחת של החיסון.

המטה אנליזה שבוצעה על ידי החוקרים העריכה כי 73% ו-77% עשו המרה סרולוגית לזני Ogawa ו-Inaba, בהתאמה לאחר מנה אחת של החיסון. ההערכה בנוגע לחיסוניות המוקנית על ידי מנה אחת מהמחקרים שהוכללו בעבודה הייתה 87% חודשיים לאחר מתן החיסון ופחתה ל-33% לאחר שנתיים.

ממצאי המטה אנליזה, הלוקחים בחשבון פרמטרים אימונולוגיים וקליניים, מרמזים כי ייתכן והחיסוניות המוקנית על ידי מנה אחת של חיסון כולרה פומי מומת הינה מספקת עבור הקטנת הסיכון קצר-הטווח במהלך התפרצויות או במצבי סיכון אחרים. ממצא זה חשוב במיוחד כאשר כמות החיסון אינה מספקת. עם זאת, עד לפרסומם של מחקרים נוספים הבוחנים את היעילות של מנה אחת של החיסון, מנה שנייה צריכה להינתן כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.

מקור: 

Lopez, A.L. et al.  (2017) Clinical Infectious Diseases

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  כולרה,  מגפה,  חיסון שני,  יעילות
תגובות