מחקרים

טיפול התחלתי בקואגולופתיה מושרית טראומה

מסקנת החוקרים היא ש-French Lyophilized Plasma השיגה ריכוזי פיברינוגן גבוהים יותר ושיפור קואגלופתיה מהיר יותר בהשוואה ל-Fresh Frozen Plasma

ההנחיות המקצועיות ממליצות על התחלה של החייאה המוסטטית באופן מיידי בנפגעי טראומה. במחקר זה בודקים החוקרים האם French Lyophilized Plasmaי(FLyP) עדיפה על Fresh Frozen Plasma לטיפול התחלתי בקואגלופתיה מושרית טראומה.

המחקר, מסוג תווית פתוחה, שלב 3 בעל הקצאת משתתפים אקראית, כלל מטופלים שנזקקו ל-4 יחידות פלזמה ב-6 השעות שלאחר הפציעה. החולים הוקצו באופן אקראי לקבלת FLyP או FFP. נקודת הסיום העיקרית הייתה ריכוז הפיברינוגן בדם 45 דקות לאחר ההקצאה האקראית. נקודות סיום משניות כללו את הזמן עד למתן המנה הראשונה, שינויים בפרמטרים המוסטטיים שונים בנקודות זמן שונות, דרישת מרכיבי דם ותמותה בבית החולים לאחר 30 יום.

המחקר כלל 48 מטופלים שהוקצו שווה בשווה בין הקבוצות. FLyP הפחית את הזמן בין ההקצאה למתן המנה הראשונה בהשוואה ל-FFP (חציון [טווח בין רבעוני],  14 [30-5] לעומת 77 [90-64] דקות). FLyP השיג ריכוז פיברינוגן גבוה יותר 45 דקות מרגע ההקצאה לעומת FFP (הבדל חציוני מתוקנן מצב בסיס 0.29 גרם ליטר1-; רווח בר-סמך 95%, 0.49-0.08) ושיפור רב יותר ביחס זמן פרוטרומבין, פקטור 5 ופקטור 2. ההבדל בין הקבוצות בפרמטרים קרישתיים נותר משמעותי לאחר 6 שעות. כמו כן, FLyP הפחית את ריכוז הפיברינוגן הנדרש למטופל. תמותה בבית החולים לאחר 30 יום עמדה על 22% עבור FLyP ועל 29% עבור FFP.

על בסיס תוצאות אלה הסיקו החוקרים ש-FLyP הביא לריכוז פיברינוגן גבוה יותר ולשיפור בקואגולופתיה באופן מהיר, משמעותי וארוך טווח לעומת FPP בניהול ראשוני של פגועי טראומה. ממצאים אלה מציעים ש-FLyP מייצג אופציה אטרקטיבית לניהול טראומה, במיוחד כאשר מתמודדים עם בעיות לוגיסטיות כגון נפגעי קרב או אירועים רבי נפגעים על רקע טרור או אסונות אחרים.

מקור: 

Garrigue D. et al. (2018) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 16 (3)

נושאים קשורים:  מחקרים,  טראומה,  קרישה,  טראומה קפואה טריה,  FFP,  FLyP,  French Lyophilized Plasma,  Fresh Frozen Plasma,  פיברינוגן,  Factor v
תגובות