מחקרים

האם ישנן חלופות לייעוץ פנים אל פנים ברפואת משפחה?

מחקר זה בדק את העמדות של אנשי צוות רפואי ושל מטופלים בנוגע לחלופות שונות לייעוצים פנים מול פנים בשמונה מרפאות שונות באנגליה

רופאה, יחסי רופא-חולה (צילום: אילוסטרציה)

מדיניות ה-NHS מעודדת רופאי משפחה להשתמש בחלופות לייעוצים פנים אל פנים, כמו טלפונים, אימייל, מערכת ייעוצים אינטרנטית ווידאו אינטרנטי. מרבית רופאי המשפחה לא מיהרו לאמץ את החלופות הללו בטענה שהם חוששים מעומס. פרויקט זה נבנה על סמך מחקר קודם שהתמקד בחוויה של המטופלים והרופאים שהתנסו בשימוש באחת החלופות הללו.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להבין איך, תחת אילו נסיבות, עבור אילו מטופלים ובאילו דרכים, החלופות הללו יכולות להיות מועילות ומאתגרות עבור המטופלים והרופאים במסגרת רפואת המשפחה.

החוקרים ביצעו מחקר מקרה אתנוגרפי ממוקד, אשר התקיים בשמונה מרפאות של רפואת משפחה באנגליה בין יוני 2015 עד מרץ 2016.

המחקר בוצע באמצעות תצפיות חיצוניות, שיחות לא רשמיות עם הצוות וראיונות מובנים למחצה עם הצוות והמטופלים. בנוסף, החוקרים סקרו את המסמכים והפרוטוקולים הרפואיים. המידע נותח באמצעות תרשימים ומפת חשיבה על מנת לזהות את רצף הטיעונים בכל דוח תמטי.

תוצאות המחקר הראו שלמשתתפים היה רציונל שונה בנוגע להצעת חלופות לייעוצים שמבוצעים פנים אל פנים. הדעות היו חלוקות בנוגע למטופלים המתאימים ולבעיות הרפואיות אשר מתאימות לחלופות הללו.

החוקרים מצאו כי פעמים רבות הרופאים אינם מודעים לאופן הפעולה של עמיתיהם, לדוגמא, ישנם רופאים שלא ידעו, או לא עקבו, אחר המדיניות בנוגע למערכת הייעוצים האינטרנטית. המטופלים שהשתתפו במחקר דיווחו על יתרונות כמו נוחות ונגישות. אנשי הצוות וחלק מהמטופלים התייחסו למפגשים פנים אל פנים כאל האפשרות המיטבית.

החוקרים הסיקו כי ניסיון ההטמעה של החלופות לייעוצים המתקיימים פנים מול פנים מצביע על הצורך לבצע שינויים בגישה הניתנת למטופלים ובעומס על הצוות בצורה מתונה והדרגתית. בנוסף, מרפאות אשר מתכננות להטמיע את החלופות הללו צריכות לשקול בזהירות את הסיבות לכך ולערב את כל צוות המרפאה בשינוי.

מקור:

Atherton, H. et al. (2018) British Journal of General Practice 68.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תקשורת,  אימייל,  אתנוגרפי,  מחקר איכותי,  ייעוץ מרחוק,  עומס עבודה
תגובות