מצבים כרוניים

סיכונים גנטיים למצבים כרוניים והשפעתם על רווחה נפשית, גופנית וחברתית

החוקרים מצאו קשר בין הסיכון הגנטי לשורה של מצבים כרוניים (מחלה כלילית, סוכרת מסוג 2, השמנת יתר, דלקת פרקים שגרונית, אלצהיימר והפרעת דיכאון מג'ורית) לבין מדדי בריאות פונקציונאליים מופחתים ותוצאות סוציו-אקונומיות מופחתות

דיכאון (אילוסטרציה)
דיכאון (אילוסטרציה)

קשר בין סיכון גנטי למחלות כרוניות ושלומות (wellbeing) הוא נושא שנותר ברובו ללא מחקר מספיק. החוקרים במחקר זה בחנו את הקשרים בין נטייה גנטית מוגברת למספר מצבים כרוניים ומצב בריאותי פונקציונלי כמו גם סטטוס סוציואקונומי (Socioeconomic status-SES).

החוקרים השתמשו במידע שייצג 9,317 אמריקנים בגיל 65 ומעלה מתוך סקר בריאות ופרישה שנערך בין השנים 2012-1992 (Health and Retirement Survey-HRS). המידע מהסקר קושר למידע גנטי בנוגע לכ-2 מיליון SNP'sי(Single Nucleotide Polymorphism). החוקרים מדדו את הנטייה הגנטית המוגברת למחלה קורונרית, סוכרת מסוג 2, השמנת יתר, דלקת פרקים שגרונית, אלצהיימר והפרעת דיכאון מג'ורית באמצעות ציוני סיכון פוליגניים (Pylogenic Risk Scores - PRS) מתוך מחקרי קשר גנומי רחבים (Genome-Wide Association Studies (GWAS. התוצאות היו ציון עצמי של בריאות, תסמינים דיכאוניים, יכולת קוגניטיבית, פעילות יום-יומית, הישגים חינוכיים ועושר. כמו כן, החוקרים ביצעו ניתוח רגרסיבי עבור התוצאות כולל ציונים פילוגניים מתוקננים למגדר, תקופת לידה וייחוס גנטי.

הציונים הפוליגניים הראו קשר עם ציוני הבריאות הפונקציונלית וה-SES. עליה בסיכון הגנטי לכל המצבים, למעט סוכרת מסוג 2, הראתה מובהקות (p<.01) לירידה בבריאות הפונקציונלית והמצב הסוציואקונומי. עוצמת הדעיכה בבריאות הפונקציונלית הייתה משמעותית והראתה דמיון למידת הירידה שהייתה נצפית בהזדקנות במספר שנים. קשרים אלה היו עמידים למספר בדיקות רגישות כולל תקנון לאילן יוחסין, הישגי השכלה של הורים וזמן מוות או גיל בזמן ראיון אחרון.

החוקרים הסיקו שנטייה גנטית מוגברת למצבים כרוניים נבחרים קשורה לתוצאות גרועות יותר של בריאות פונקציונלית ו-SES בטווח ארוך. סביר שתוצאות אלה מייצגות את השפעת תופעות הלוואי של המצבים על שלומות הנבדקים.

מקור: 

Wehby, G.L. et al (2018)  The Journals of Gerontology. 73 (4)

נושאים קשורים:  מצבים כרוניים,  ציון פוליגני,  שלומות,  wellbeing,  סוכרת,  מחלה כלילית,  אלצהיימר,  דיכאון,  בריאות,  מחקרים
תגובות