משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לצמצום השימוש בקשירת מטופלים בבתי חולים פסיכיאטריים, כך דיווח אתמול (ב') "הארץ". ההנחיות מפרטות את המצבים שבהם ניתן לעשות שימוש בקשירת מטופלים ובאילו מקרים חל איסור.

הנהלים שפורסמו בחוזר מנכ"ל הם על בסיס המלצות ועדה בראשות ד"ר בועז לב. בדיווח נמסר כי "אנשי מקצוע ואף חברים בוועדה מבקרים את הנהלים החדשים ואומרים שאינם מחמירים לגבי השימוש בקשירה כמו שהופיע בטיוטות קודמות. כמו כן נעדרים מההנחיות סעיפים חשובים המגבילים את השימוש בקשירה ושעליהם המליצה הוועדה".

העיתון ציין שכיום קשירת מטופלים (הגבלה מכאנית) ובידודם בבתי חולים פסיכיאטריים מותרת על פי סעיף בחוק לטיפול בחולי נפש, הקובע כי שימוש באמצעי כפייה אלה ייעשה רק במידה הדרושה לצורך הטיפול הרפואי במטופל או כדי למנוע סכנה לעצמו או לזולתו. בחסות הגדרה כללית זו נקשרים אלפי מטופלים מדי שנה.

בדיווח מנובמבר אשתקד נמסר כי חלה בישראל ירידה של 56% בקשירת מטופלים במחלקות פסיכיאטריות. במאי פורסם היעד שקבע משרד הבריאות, לפיו יש לצמצם בקשירת מטופלים פסיכיאטרים ב-70% באופן מיידי.

הנהלים החדשים קובעים שאין לקשור או לבודד מטופלים כאמצעי ענישה, חניכה או הרתעה, למטרת עיצוב התנהגות, או בעת סירוב למלא הוראות או במצבים של אי שקט שאינם מסכנים את הסובבים. "ניתן להוציא הוראת הגבלה רק כשקיים חשש, ברמת ודאות גבוהה, לסכנת חיים או לפגיעה חמורה במטופל או בזולתו". במסמך מצוין שיש להעדיף בידוד על פני כפיתת המטופל למיטה בארבע גפיו.

עוד מדווח העיתון כי על פי ההנחיות החדשות, "רק רופא רשאי להורות על קשירה או בידוד ורק לאחר בדיקה פיזית של המטופל. משך הקשירה יהיה אך ורק למשך שעה, לאחריה יעבור המטופל בדיקה נוספת. על פי תוצאותיה, רשאי הרופא להאריך את ההגבלה בשעה נוספת. הארכות נוספות יינתנו באישור רופא מומחה, מנהל מחלקה ומנהל בית החולים, בהתאם למשך ההארכה. איש צוות מחויב להסביר למטופל את הסיבה לקשירתו וליידע את משפחתו בהקדם האפשרי. לאורך כל זמן ההגבלה יש להבטיח למטופל תנאי נוחות בסיסית: אוכל, שתייה, יציאה לשירותים".

תגובת משרד הבריאות: "למרות הביקורות, אנו בטוחים שהחוזר ימשיך את התנופה שבה נמצאת המערכת הפסיכיאטרית ויימשכו שינויי העומק המתחוללים בה. עוד לפני שהופץ החוזר, צעדים אלה הביאו להפחתה של יותר מ-60% בהגבלות המכאניות".