HPV

חיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי אינו גורם לתסמינים חריגים

במחקר שאלונים זה שכלל 29,846 נשים צעירות ביפן נמצא כי אין קשר סיבתי בין חיסון ה-HPV ותסמינים בתר חיסוניים כדוגמת עייפות, קושי בריכוז, הפרעות בראייה, סחרחורת ועוד

חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי, HPV (צילום: אילוסטרציה)

בעיר נגויה ביפן, הוכנס לשימוש חיסון חינמי נגד וירוס הפפילומה האנושי (HPV) בשנת 2010 ובאפריל 2013. עם זאת, ביוני 2013 בוצעה הפסקה של מתן החיסון בעקבות דיווחים על תופעות תסמינים בתר חיסוניים. על מנת לבחון קשרים בין החיסון לתופעות לוואי, בוצע סקר מבוסס שאלונים.

במחקר השתתפו 71,177 נשים שנולדו בין ה-2 לאפריל, 1994 וה-1 לאפריל, 2001. השאלון האנונימי העריך את התרחשותם של 24 תסמינים (כתוצא העיקרי), ביקורים נלווים בבית החולים וההשפעה על נוכחות בבית הספר.

29,846 נשים השלימו את השאלונים ולא נמצאה עלייה בהתרחשות של 24 תסמינים בתר-חיסוניים שדווחו. החיסון נמצא קשור בעלייה ביחס הסיכונים בתקנון לגיל של ביקורים בבית החולים בשל "כמות לא תקינה של דמם במהלך הוסת" (יחס סיכויים: 1.43; רווח בר-סמך 95%: 1.13-1.82), "וסת לא סדירה" (יחס סיכויים: 1.29; רווח בר-סמך 95%: 1.12-1.49), "כאבי ראש קשים" (יחס סיכויים: 1.19; רווח בר-סמך 95%: 1.02-1.39) ו-"כמות לא תקינה של דמם במהלך הוסת" כרונית ועקשנית (יחס סיכויים: 1.41; רווח בר-סמך 95%: 1.11-1.79). התסמינים לא השפיעו על נוכחות בבית הספר.

ממצאי המחקר מדגימים כי אין קשר סיבתי בין חיסון ה-HPV ותסמינים שדווחו ובכלל זה עייפות, קושי בריכוז, הפרעות בראייה, סחרחורת ועוד.

מקור: 

Suzuki, S. and Hosono, A  (2018) Papillomavirus Research. Accepted Manuscript

נושאים קשורים:  HPV,  חיסון,  תופעות לוואי,  מחקרים
תגובות