מחקרים

האם אנשי מקצוע מודעים לגורמי הסיכון לציסטות אכינוקוקיות?

המחקר הנוכחי בדק את רמת המודעות של אנשי מקצוע שונים לגורמי הסיכון ולהיבטים נוספים של ציסטות אכינוקוקיות והסיק כי קיים צורך בהטעמת תוכניות להעלאת המודעות הציבורית

01.04.2018, 15:08

מטרת המחקר הייתה לבדוק את רמת הידע, הגישה והמודעות כלפי גורמי סיכון המקושרים לציסטות אכינוקוקיות (CE-cystic echinococcosis) בקרב מגדלי חיות, אנשי סיעוד, סטודנטים לסיעוד, דיאטנים, אנשי מקצוע בתחום המזון וקבוצות ציבוריות נוספות בטורקיה.

החוקרים השתמשו בשאלונים שהוכנו בהתאם לשוני בין המשתתפים ויצרו סקר בנוגע לגורמים, דרכי העברה, אפידמיולוגיה, טיפול וגורמי סיכון ל-CE. הסקר התיאורי בוצע בין מאי 2015 למאי 2016 באמצעות ראיון אישי.

המידע נאסף מ-647 משתתפים, מתוכם 65 מגדלי חיות, 92 אנשי סיעוד, 249 סטודנטים לסיעוד, 49 דיאטנים, 28 אנשים מקצוע בתחום המזון ו-134 אנשים מקבוצות ציבוריות אחרות.

המידע שנאסף באמצעות הסקר נבדק במונחים של אחוזים וממוצעים ועבר אנליזה באמצעות מבחני Pearson's chi-square ו- Mann-Whitney על מנת לבחון את הקשר בין התשובות בשאלון ובין מאפיינים חברתיים-דמוגרפיים, כמו גיל, מין, השכלה ומקצוע. משתנים לא קטגוריאליים עברו השוואה באמצעות אנליזת קורלציה של Spearman עם רמת מובהקות שנקבעה ל-0.05.

החוקרים מצאו כי קיימת מודעות נמוכה בנוגע לשטיפת ירקות, צריכה של ירקות חיים וחלקי פנים של בעלי חיים, קורסים אינפורמטיביים, מגע עם כלבים ומתן טיפול נגד טפילים לכלבים.

מסקנת החוקרים הייתה שהמשתתפים במחקר לא הפגינו ידע מספק בנוגע לגורמי הסיכון ל-CE. בנוסף, הם ממליצים על הטמעת תוכניות שישפרו את המודעות למחלה החשובה הזאת.

מקור: 

Mehmet, A.F. et al. (2018) Saudi Medical Journal, 39.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אכינוקוקוס,  מודעות,  גורמי סיכון,  טורקיה
תגובות