MS

CD169 הינו סמן פאגוציטי אשר יכול להוות יעד טיפולי בטרשת נפוצה

בעבודה זו שבוצעה בעכברים, החוקרים מצאו כי הסמן CD169 מבוטא במאקרופאג'ים ותאי מיקרוגליה המעורבים בתהליך הדלקתי בטרשת נפוצה

פאגוציטים כדוגמת מאקרופאג'ים ומיקרוגליה הינם תאים בעלי תפקיד חשוב בפתופיזיולוגיה של טרשת נפוצה. ידוע כי תאים אלו מעודדים דלקת ואירועים נוירודגנרטיביים בטרשת נפוצה. מספר גובר של מחקרים מרמזים כי Siglec-1 הידוע גם בשמו CD169, הינו סמן עבור פאגוציטים משופעלים בהפרעות דלקתיות.

במחקר זה החוקרים רצו לבחון כיצד פאגוציטים חיוביים ל-CD169 תורמים לדלקת הנוירונלית בטרשת נפוצה. על מנת להעריך את ההשפעה של תאים חיוביים ל-CD169 על דלקת נוירונלית החוקרים השתמשו בעכברי CD169-diphtheria toxin receptorי(DTR), אשר מבטאים DTR הומני תחת בקרה של הפרומוטר ל-CD169. בוצע שימוש ב-flow cytometry ואימונוהיסטוכימיה על מנת לקבוע את הביטוי והפיזור של CD169.

החוקרים מצאו כי רמת הביטוי של CD169 הינה גבוהה בפאגוציטים בדם ובלזיות בטרשת נפוצה ובאנצפליטיס אוטואימונית ניסויית. המידע מהמחקר מדגים כי CD169 הינו סמן סלקטיבי עבור מיקרוגליה המשופעלים מוקדם בטרשת נפוצה ובאנצפליטיס אוטואימונית ניסויית. היעדר תאים חיוביים ל-CD169 הפחית דלקת נוירונלית תסמיני מחלה בעכברים עם אנצפליטיס אוטואימונית ניסויית.

ממצאי המחקר מרמזים כי תאים חיוביים ל-CD169 מעודדים דלקת נוירונלית. יתרה מכך, פאגוציטים חיוביים ל-CD169 הינם בעלי תפקיד חשוב בפתופיזיולוגיה של טרשת נפוצה. לפיכך, פאגוציטים חיוביים ל-CD169 יכולים להיות בעלי ערך טיפולי בטרשת נפוצה.

מקור: 

Bogie, J.F.J. et al.  (2018) Journal of Multiple Sclerosis. 24(3), 290.

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  סמן,  דלקת,  CD169,  Siglec-1,  טיפול,  מחקרים
תגובות