צריכת אלכוהול מופרזת

הפחתת צריכת אלכוהול וקנביס בקרב צעירים

מחקר זה השווה את היעילות של שיטה חדשה בהפחתת הצריכה של אלכוהול וקנביס בקרב צעירים עם השיטה המקובלת ומצא כי אין הבדל משמעותי בתוצאים

28.03.2018, 16:48
שתייה מוגזמת, אלכוהול (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשערה שבקרב בגירים צעירים (EA – emerging adults) שאינם מחפשים טיפול וצורכים קנביס ואלכוהול בצורה מופרזת, שימוש בהתערבות התפתחותית המבוססת על מוטיבציה תוביל לירידה משמעותית יותר בצריכת החומרים הללו בהשוואה לחינוך בריאותי כקבוצת הביקורת.

המחקר בוצע על ידי חלוקת המשתתפים לשתי קבוצות באופן אקראי עם מפגשי מעקב שבוצעו לאחר חודש, 3 ,6 ו-9 חודשים, ולבסוף הערכה סופית שבוצעה לאחר 12 ו-15 חודשים. המחקר בוצע במסגרת יחידת מחקרים של בית חולים בארה"ב.

המשתתפים במחקר היו צעירים בני 18-25 שנים, אשר דיווחו על שימוש מופרז באלכוהול לפחות פעם בחודש ושימוש בקנביס לפחות פעם בשבוע. ההתערבות במחקר הייתה מבוססת על מוטיבציה (EA-MI – emerging adult motivational intervention) והיא התמקדה בנושאים הרלוונטיים לגיל המשתתפים (חקר הזהות העצמית, חוסר יציבות, מיקוד עצמי, הרגשה של להיות בין צעיר למבוגר, תחושה של אפשרויות) ובמערכת היחסים של המטופל עם השימוש בחומר הממכר (n=110), ונבדקה בהשוואה לקבוצת ביקורת של חינוך בריאותי (n=116).

התוצאים הראשוניים שנבדקו היו צריכה מופרזת של אלכוהול, קנביס ושימוש בשניהם. התוצאים נמדדו באמצעות שימוש בשיטה מקובלת להערכת שימוש בחומרים ממכרים שנקראת TLFBי(Time line follow-back method) וניתוח של הטיפול באמצעות זמן עד אינטראקציה כדי לבדוק את ההבדלים היחסיים בשיעורי השינוי בין קבוצות ההתערבות השונות.

בנקודת ההתחלה, הממוצע של שיעור צריכת האלכוהול המופרזת (לפי כמה ימים מתוך 30 ימים) היה 5.23  (± 4.31), של צריכת קנביס היה 19.4  (± 10.0), ושל שימוש בשניהם (באותו יום) היה 4.11 (± 4.13). בהשוואה לנקודת ההתחלה, נצפו ירידות בשיעורי צריכת האלכוהול המופרזת, בשימוש בקנביס ובשילוב של שניהם (p<0.001) בכל מפגשי המעקב. אמנם, האינטראקציה של טיפול X זמן לא הייתה מובהקת באופן סטטיסטי לשימוש באלכוהול (P=0.37), קנביס (P=0.07) או לשימוש המשולב בשניהם (P=0.55).

לאחר שהחוקרים עשו ממוצע של כל מפגשי המעקב, הירידה הממוצעת בצריכת אלכוהול מופרזת, קנביס ושילוב של שניהם הייתה 1.16,1.45 ו-1.08, בהתאמה, בקבוצת הביקורת ו-1.06, 1.69 ו-0.96 בקבוצת ה-EA-MI. מקדם בייס היה < 0.01 עבור תדירות של צריכת אלכוהול מופרזת וצריכה משולבת של אלכוהול וקנביס, ועבור צריכת קנביס בלבד הוא היה 0.016.

מסקנת המחקר הייתה שהתערבות ממושכת, המבוססת על מוטיבציה בקרב מבוגרים צעירים, לא הצליחה לגרום לירידה בצריכה מופרזת של אלכוהול, קנביס וצריכה משולבת של שניהם בהשוואה לקבוצת הביקורת.

מקור: 

Stein, M.D. et al (2018) Addiction, 113.

נושאים קשורים:  צריכת אלכוהול מופרזת,  התערבות מבוססת מוטיבציה,  מבוגרים צעירים,  קנביס,  מחקרים
תגובות