עוצמת אחיזה

קשר בין שינויים בעוצמת אחיזה לבין תפקודים קוגנטיביים במבוגרים

בסקירה סיסטמית זו לא מצאו החוקרים קשר בין שיעורי הדעיכה של עוצמת אחיזה לבין הדרדרות בתפקודים קוגניטיביים על אף ששני המדדים הדרדרו לאורך זמן במבוגרים

עוצמת אחיזה ותפקודים קוגנטיביים מייצגים כוח שרירי בפלג גוף עליון ויכולות מנטליות. מחקר רוחבי הציע שבגילאים מבוגרים שני תהליכים אלה קשורים זה לזה במידה בינונית עד גבוהה ושסיבה נסתרת יכולה להיות משותפת לשניהם. מטרת מחקר זה היא לסנתז ולהעריך עבודת מחקר אורכית שהתייחסה לשאלה האם שינויים בעוצמת אחיזה קשורים לשינויים בתפקידים קוגניטיביים במבוגרים בריאים.

החוקרים סקרו באופן שיטתי מחקרים שפורסמו בשפה האנגלית ושבחנו את הקשר בין שני סוגי היכולות במבוגרים בריאים על מנת להעריך את מידת הקשר שבדעיכת שתי היכולות. החוקרים השתמשו ב-4 מנועי חיפוש: Embase, PsychINFO, Pubmed ו-Web of Science.

באיסוף נמצא שמתוך 459 מקורות אפשריים, 6 פגשו את מלוא הקריטריונים שהגדירו החוקרים. 4 מחקרים העידו על קשר בין שיעורי השינויים בעוצמת האחיזה ויכולות קוגנטיביות במבוגרים, 2 מתוכם דיווחו שמידת הקשר נעה בין נמוכה לבינונית; 2 מחקרים דיווחו על קשר רוחבי אך לא אורכי בין שיעורי השינויים. כל המחקרים הסיקו שהייתה ירידה הן בתפקודים הקוגנטיביים והן בעוצמת האחיזה באופן ממוצע לאורך זמן, אם כי לא נמצאו הוכחות משמעותיות לקשר אורכי בין שיעורי השינויים.

החוקרים הציעו שדרוש מחקר נוסף על מנת להעריך את הקשר שבין תפקודים פיזיקליים וקוגניטיביים בגיל המבוגר על מנת להעריך את אמינות תוצאות אורכיות בדגש על עוצמת הקשר בין המדדים.

מקור: 

Zammit A.R. et al. (2018) The Journals of Gerontology. Gly046
 

נושאים קשורים:  עוצמת אחיזה,  תפקוד קוגניטיבי,  מחקר אורכי,  סקירה סיסטמית,  גיל מבוגר,  גריאטריה,  מחקרים
תגובות