מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הודיע אתמול (ד') בכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה, כי החליט שלא לאמץ את נוסח חוזר מינהל הסיעוד בנושא אחות מומחית בקהילה. המנכ"ל הודה, כי חוזר מינהל סיעוד, שעורר התנגדות חריפה מצד רופאים, ו"תהליך ההחלטה על בסיס החוזר, לא היו מיטביים".

"לכן", הודיע, "בכוונתי ליצור חוזר מנכ"ל חדש שייכתב בשיתוף פעולה של כלל הגורמים, ביניהם רופאי הקהילה והאחיות. ללא נאמץ את נוסח חוזר מנהל הסיעוד שהופץ באחרונה". עם זאת, בר סימן טוב אמר כי "אנו מאמינים שצריך אחות מומחית בקהילה".

היוזמה להכרה בתפקיד החדש של אחות-מומחית וההגדרות של הטיפולים הרפואיים שתוכל להעניק, ספגה ביקורת קשה מאד מצד הרופאים. לפני למעלה משבועיים אף הכריזה ההסתדרות הרפואית על סכסוך עבודה בנושא הזה, לאחר שדיונים קודמים שהיו לנציגיה עם הנהלת משרד הבריאות "נתקלו בקיר אטום".

השבוע פגש יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ליאוניד אידלמן את מנכ"ל משרד הבריאות. בפגישה נכחו עוד בכירים מהמשרד. בסיומה לא נתקבלה החלטה. עם זאת הרושם שהתקבל אצל משתתפי הדיון הוא שיש "מחשבה שניה" בנושא הזה בקרב הנהלת משרד הבריאות, בעיקר לגבי הדרך שבה נתקבלה ההחלטה שהסעירה את הרופאים ועוררה את התנגדותם.

כוונת משרד הבריאות להנהיג תפקיד אחות מומחית בקהילה נולדה בעקבות דיוני צוות שבראשו עמד פרופ' שלמה מור-יוסף. נציגי הרופאים הציגו את הסתייגויותיהם, אלא שחוזר מנהל הסיעוד שהופץ בעקבות דיוני אותה וועדה, לא כלל את ההשגות שהעלו הרופאים ולא תחם את הפעולות שאחות מומחית תוכל לבצע במסגרת עבודתה עם רופא המשפחה, בקהילה, בהתאם לדרישות הרופאים.