הטיפול בנגיף הפטיטיס Cי(HCV) באמצעות תכשירים אנטי-ויראליים פומיים (oral direct acting antiviral agents, DAA) משיג תגובה נגיפית ממושכת (sustained virologic response, SVR) בשיעור של 98%. לאור זאת, הערכה מחדש של האוכלוסייה הכללית בארה"ב לגבי בדיקות סקר ל-HCV היא הכרחית.

במחקר חדש, שנערך ב-Inova Fairfax Hospital במדינת וירג'יניה בארה"ב, ביקשו החוקרים להשוות את העלות-תועלת של שלוש שיטות שונות לביצוע בדיקות סקר של HCV: לסקור את כלל האוכלוסייה (screen all, SA), לסקור לפי Birth Cohortי(BCS), או לסקור רק את האוכלוסייה שנמצאת בסיכון גבוה (screen high risks, HRS).

באמצעות מודל מרקוב מסוג decision-analytic שתוכנן מראש, ביצעו החוקרים הערכות של המהלך הטבעי של HCV ושל העלות-תועלת של שלוש שיטות שונות של בדיקות סקר בקרב lifetime horizon של האוכלוסייה הכללית בארה"ב. מודלים של 16 עוקבות שונות נוצרו, בהתבסס על גיל ורמת סיכון. מצבי בריאות כללו: פיברוזיס בשלבים 0 עד 4, שחמת כבד קשה ללא פיצוי מערכתי (decompensated), קרצינומה הפטו-צלולארית, השתלת כבד, מצב לאחר השתלת כבד ותמותה.

ההסתברות להתקדמות מחלת הכבד התבססה על הנוכחות או ההיעדרות של הנגיף. טיפול התבצע באמצעות DAA מאושרים. הנחת העבודה הייתה ש-86% יגיעו למעקב שנתי במרפאה ראשונית. שיעורי SVR, סיכויי transition, מתן שירותים ועלויות שונות נלקחו מהספרות. החוקרים ביצעו ניתוח רגישות חד-כיוונית על מנת לבחון את ההשפעה של model drivers עיקריים.

שיטת SA עלתה 272 מיליארד דולר (135,568$ עבור כל מטופל) והביאה ל-12.19 quality-adjusted life-yearי(QALY) עבור כל מטופל. שיטות BCS ו-HR עלו 274.5 מיליארד דולר (136,568$ עבור כל מטופל) ו-284.5 מיליארד דולר (141,502$ עבור כל מטופל), עם 11.65 ו-11.25 QALY עבור כל מטופל, בהתאמה. בהשוואה ל-BCS,יSA הביא ל-0.54 QALY נוספים עבור כל מטופל וחסך 2.59 מיליארד דולר. בהשוואה ל-HRS,יSA הביא ל-0.95 QALY עבור כל מטופל וחסך 12.5 מיליארד דולר.

לאור הממצאים, החוקרים מסמכים שבדיקות סקר עבור כלל האוכלוסייה בארה"ב, יחד עם טיפול בוירמיה פעילה, מוערכת כשיטה היעילה ביותר מבחינת עלות-תועלת.

מקור:

Younossi Z, Blissett D, Blissett R, et al. In an era of highly effective treatment, hepatitis C screening of the general population of the USA for hepatitis C should be considered. Liver Int. 2018;38:258-265. https://doi.org/10.1111/liv.13519