מחקרים

מגמות בטיפול בפרה-אקלמפסיה

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי גדול בדק מגמות בטיפול בפרה אקלמפסיה בשנים 2006-2015 ומצא עליה בשימוש בכל התרופות להורדת לחץ דם ובשילובים, תוך ירידה בשיעור האירועים המוחיים מ-13.5 ל-6 מקרים ל-10,000 לידות

21.03.2018, 16:25

מחקר אוכלוסייה מצא עליה פי שניים בסיכון לאירוע מוחי בקרב נשים עם פרה-אקלמפסיה בין השנים 1994-2011. טיפול מוקדם עפ״י הפרוטוקול ליתר-לחץ-דם בהריון מפחית את הסיכון לדמם תוך מוחי בנשים אלו. מחקר זה בדק את המגמות בטיפול בפרה-אקלמפסיה בשנים האחרונות וכן את גורמי הסיכון להופעה של אירוע מוחי בנשים אלו.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי שנערך בארה״ב נכללו נשים שאושפזו ללידה עקב פרה-אקלמפסיה בשנים 2006-2015 וטופלו בהידרלזין, ניפדיפין או לבטלול פומי או תוך-ורידי.

239,454 נשים עם פרה-אקלפסיה נכללו במחקר, מתוכן 105,409 קיבלו טיפול להורדת לחץ הדם. בין השנים 2006 ל-2014 אחוז השימוש בכל התרופות להורדת לחץ דם עלה: לבטלול פומי עלה מ-20.3% ל-31.4%, לבטלול תוך-ורידי מ-13.3% ל-21.4%, הידרלזין מ-12.8% ל-16.9%, ניפדיפין מ-15% ל-18.2%, וטיפול משולב במספר תרופות מ-16.5% ל-25.8%. אחוז הנשים עם פרה-אקלמפסיה שקיבלו טיפול כלשהו להורדת לחץ הדם עלה מ-27.8% ל-49.4% במהלך שנים אלו. הסיכון לאירוע מוחי בפרה-אקלמפסיה קשה ירד מ-13.5 מקרים ל-10,000 לידות ל-6 מקרים ל-10,000 לידות (p=0.02).

השימוש בתרופות להורדת לחץ דם בנשים עם פרה-אקלמפסיה עלה בשנים האחרונות ובמיוחד השימוש בשילוב מספר תרופות, תוך שנצפתה ירידה בשיעור האירועים המוחיים בקרב נשים עם פרה-אקלמפסיה קשה.

מקור:

Use of Antihypertensive Medications During Delivery Hospitalizations Complicated by Preeclampsia. Cleary KL et al. Obstet Gynecol. 2018 Mar;131(3):441-450.

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  הריון,  פרה-אקלמפסיה,  יתר לחץ דם,  ניפדיפין,  לבטלול,  הידרלזין
תגובות