שחמת הכבד

האם השימוש בסטטינים מפחית את הסיכון לקרצינומה הפטו-צלולארית?

במחקר מקרה-ביקורת נמצא שהשימוש בסטטינים קשורה באופן מובהק להפחתה בסיכון ל-HCC, גם במטופלים עם סוכרת ושחמת הכבד, אשר נמצאים בסיכון גבוה ל-HCC

21.03.2018, 13:52
סטטינים (צילום: אילוסטרציה)

סטטינים נמצאים בשימוש נרחב כטיפול בהיפרכולסטרולמיה. סטטינים יכולים למנוע קרצינומה הפטוצלולארית (hepatocellular carcinoma, HCC), אך יכולת זו טרם נחקרה בצורה מקיפה, במיוחד במטופלים הנמצאים בסיכון גבוה. במחקר חדש שנערך ב-Yonsei University College of Medicine בסיאול, דרום קוריאה, ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון ל-HCC לאחר השימוש בסטטינים באוכלוסייה הכללית ולהעריך את ההשפעות של סוכרת ושחמת הכבד על סיכון זה.

במחקר לאומי מקיף מסוג nested case-control, לקחו החוקרים מידע מה-National Health Insurance Service Physical Health Examination Cohort בדרום קוריאה בין השנים 2002-2013. מטופלים שאובחנו עם HCC הוצמדו למקרי ביקורת לפי זמן המעקב, מין וגיל. יחסים צולבים (odds ratio, OR) ורווח סמך 95% עבור HCC הקשור לשימוש בסטטינים נותחו באנליזות של רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית מותנית. בסך הכל, 1,642 מקרי HCC הוצמדו ל-8,210 מקרי ביקורת מתוך 514,866 משתתפים.

השימוש בסטטינים נמצא קשור לסיכון מופחת לפתח HCC (יחס צולב מתוקן 0.44, רווח סמך 95% של 0.33-0.58) בהשוואה למטופלים שלא נטלו סטטינים. ההפחתה בסיכון הייתה מובהקת בנוכחות סוכרת (יחס צולב מתוקן 0.28, רווח סמך 95% של 0.17-0.46) ובהיעדרה (יחס צולב מתוקן 0.53, רוח סמך 95% של 0.39-0.73), ובנוכחות שחמת הכבד (יחס צולב מתוקן 0.39, רווח סמך 95% של 0.26-0.6) ובהיעדרה (יחס צולב מתוקן 0.42, רווח סמך 95% של 0.32-0.57). השימוש בסטטינים הפחית באופן מובהק את הסיכון ל-HCC בקרב מטופלים עם סוכרת ללא סיבוכים כרוניים (יחס צולב מתוקן 0.19, רווח סמך 95% של 0.08-0.46) או עם סיבוכים כרוניים (יחס צולב מתוקן 0.34, רווח סמך 95% של 0.19-0.64), בהשוואה למטופלים שלא נטלו ססטינים.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שהשימוש בסטטינים יכול להביא לאפקט מעכב מועיל בהתפתחות HCC, במיוחד במטופלים עם סוכרת או שחמת הכבד, אשר נמצאים בסיכון גבוה ל-HCC.

מקור:

Kim, G., Jang, S., Nam, C. and Kang, E. (2018). Statin use and the risk of hepatocellular carcinoma in patients at high risk: A nationwide nested case-control study. Journal of Hepatology, 68(3), pp.476-484.

נושאים קשורים:  שחמת הכבד,  סטטינים,  היפרכולסטרולמיה,  מחקרים,  קרצינומה הפטוצלולרית
תגובות
21.03.2018, 20:07

הפוך... מחלת כבד כרונית (מצב שבו הסיכון לסרטן כבד עולה) היא גורם סיכון לרגישות לסטטינים וגם התוויית נגד מוחלטת! כך שהסיכוי למצוא חולה כבד שמתמיד בנטילת סטטינים נמוך יחסית ל'חולה ביקורת'. הסקת סיבה-תוצאה של החוקרים שגויה ומסוכנת. עוד דוגמא לסכנה שבויתור על מחקרי רנדומיזציה איכותיים.