חדשות

הסיכון לתמותה מסרטן מעי גס נמוך ב-42% בקרב נשים בעלות קשרים חברתיים ומשפחתיים

לדעת החוקרים, ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בתועלת שמביא הטיפול והדאגה בנשים החולות מצד בני משפחה וחברים; נישואין בלבד מורידים את הסיכון לתמותה ב-14%

תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)
תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

הערכות לפיהן קשרים חברתיים הדוקים מפחיתים סיכון לתמותה ממחלות שונות, וביניהן סרטן, מוכרות מכבר. מחקרים שונים הראו בעבר שבקרב המחלימים מסרטן המעי הגס, נישואין מפחיתים את הסיכון לתמותה בכלל, וממחלת הסרטן שבה לקו בפרט. אלא שעד כה לא היו ראיות מבוססות נתונים לקשר שבין קשרים חברתיים לבין תמותה בקרב המחלימים מסרטן המעי הגס.

מחקר חדש שפורסם בנובמבר במהדורה המקוונת של Cancer מספק נתונים סטטיסטיים לנושא הזה. הדו"ח שפרסמו חוקרים מאוניברסיטאות "הרווארד" ו-"ייל" וממכון דנה פרבר בארה"ב מציג את הקשר שבין הקשרים החברתיים של החולים, לבין שיעורי התמותה, לאחר האבחנה בסרטן המעי הגס.

במחקר זה נאספו נתונים אודות 896 נשים, בטווח הגילים 55-30, שאובחנו עם סרטן מעי גס בשלבים 1, 2 או 3. הן נתבקשו למלא שאלונים תקופתיים על אורח חייהן, מצבן הבריאותי, הרפואי והמשפחתי, גודלו של המעגל החברתי שלהן ותדירות המפגשים עם המקורבים אליהן.

החוקרים השוו את הנתונים לאורך 10 שנות מעקב ובחנו את ההשפעה שיש לקיומם או להעדרם של קשרים חברתיים לפני ואחרי האבחנה בסרטן המעי הגס, על הסיכון לתמותה מכל סיבה שהיא וכן מסרטן המעי הגס.

מניתוח הנתונים עולה, כי ריבוי קשרים חברתיים לפני האבחנה בסרטן המעי הגס, היה קשור בהפחתה משמעותית של 35% בסיכון לתמותה מכל סיבה בריאותית, לעומת נשים שהיו מבודדות חברתית.

ניתוח מרכיבים ספציפיים הקשורים בקשרים החברתיים השונים, הדגים כי הסיכון לתמותה מכל סיבה בריאותית היה נמוך משמעותית ב-24% מבין הנשים הנשואות לעומת הרווקות, והיה נמוך ב-39% בקרב נשים בעלות קשרי חברות קרובים, לעומת נשים עם קשרים מועטים ביותר.

הסיכון לתמותה מסרטן המעי הגס, שנבדק באופן ספציפי, היה נמוך ב-14% בקרב נשים נשואות, ב-41% בקרב נשים עם קשרי חברות קרובים וב-42% בנשים עם קשרים חברתיים ומשפחתיים. הנתונים אודות קשרים חברתיים לאחר אבחנת המחלה, הניבו תוצאות דומות לאלו שלפני האבחנה: ריבוי קשרים חברתיים לאחר האבחנה בסרטן המעי הגס, הפחיתה ב-43% את התמותה מכל סיבה בריאותית, וב-47% את התמותה מסרטן המעי הגס, לעומת נשים עם מיעוט קשרים חברתיים.

מסקנת החוקרים: תוחלת החיים של נשים בעלות מעורבות חברתית גבוהה, היא ארוכה יותר, במיוחד לאחר שאובחנו עם סרטן המעי הגס. וזאת לעומת נשים עם מעורבות חברתית נמוכה.

לדעת החוקרים, ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בתועלת שמביא הטיפול והדאגה בנשים החולות מצד בני משפחה וחברים. כמו כן, החוקרים סבורים שפעילויות שנועדו לחיזוק המעגל החברתי, עשויות להיות בעלות ערך בטיפול במחלימות מסרטן המעי הגס.

נושאים קשורים:  חדשות,  סרטן,  תמותה,  סרטן המעי הגס,  קשרים חברתיים,  טיפול
תגובות