בעוד שהפחתת צפיפות המזון (Energy Density - ED) מגבירה את הפחתת המשקל, לא ברור אם כל האסטרטגיות התזונתיות שמפחיתות ED הן בנות השוואה, דבר הפוגע ביעילות נהלי הטיפול בעודף משקל.
מחקר זה בחן כיצד שינויים במספר המזונות בעלי צפיפות האנרגיה הנמוכה (LED)י(4.186 > קילוג'אול 1.0 קילוקלוריות גרם1-) והמזונות בעלי צפיפות האנרגיה הגבוהה (HED)י(12.56 < קילוג'אול 3 קילוקלוריות גרם1-) השפיעו על יעילות הטיפול וההורדה במשקל במהלך מעקב של 18 חודשים.

ניתוח שניוני זה בחן את המידע שנאסף ממשתתפים שהוקצו באופן אקראי להתערבות באמצעות אורח חיים מוגבל אנרגיה או אורח חיים מוגבל אנרגיה + תזונה עם צפיפות אנרגיה גבוהה ללא חומרים מזינים (n=183). מספר מזונות ה-LED וה-HED שנצרכו חושב על בסיס 3 שחזורים של 24 שעות. מדידות גוף בוצעו בזמנים 0 חודשים, 6 חודשים ו-18 חודשים. מודלים לינאריים מותאמים למספר רב של משתנים בחנו את הקשר בין השינוי במספר ה-LED וה-HED והשינוי ב-ED,יBMI ואחוזי ירידת המשקל 6 ו-18 חודשים מההתערבות.

בקרב המשתתפים, שרובם נשים (58%), לבנים (92%) בגיל 51.9, שביצעו דיאטה מוגבלת באנרגיה, הגדלת מספר מזונות ה-LED או הקטנת מספר ה-HED קושרה עם ירידה ב-ED בנקודות 6 חודשים ו-18 חודשים (β= 0.25- עד 0.38- קילוג'אול גרם1- (-0.06 עד 0.09- קילוקלוריות גרם1-, P<0.001).

רק הגברת מספר מזונות ה-LED היתה מקושרת לירידה ב-BMI בנקודות זמן של 6 חודשים ו-18 חודשים (β= 0.16- עד 0.2- ק"ג מטר2-, P<0.05) וירידה באחוזי הירידה במשקל בנקודת ה-6 חודשים (β= %0.5, P<0.05). משתתפים שצרכו 2 מזונות HED או פחות ו-6.6 מזונות LED או יותר חוו תוצאות טובות יותר של ירידה במשקל בנקודות זמן של 6 ו-18 חודשים מאשר משתתפים שצרכו רק 2 מזונות HED או פחות.

החוקרים הסיקו שלמרות שהורדת מספר מזונות ה-HED והעלאת מספר מזונות ה-LED הביאה לשינוי דומה ב-ED הממוצע, רק הגברת מספר מזונות ה-LED היה מקושר לירידה במשקל. על פי החוקרים, הדבר מהווה עדות חשובה לעובדה ששיטות להורדת ED יכולות להשפיע באופן שונה על מסלולי הירידה במשקל. מחקרים מבוקרים אקראיים דרושים על מנת לחזק את ההמלצות הקשורות ב-ED וירידה במשקל.

מקור: 

Vadiveloo, M. et al. (2017)  International Journal of Obesity.