מחקרים

האם אנשים אשר מתגוררים בגובה רב נמצאים בסיכון מוגבר למחלות כלייתיות?

במחקר חתך נמצא שבהשוואה לאנשים אשר מתגוררים בגובה פני הים, המגורים בגובה רב קשורים לתפקוד כלייתי גרוע יותר ושכיחות מוגברת של פרוטאינוריה

11.03.2018, 10:57
כליה (איור: אילוסטרציה)
כליה (איור: אילוסטרציה)

סינדרום כלייתי של גבהים רמים תואר כבר באוכלוסיות עם ייצור מופרז של כדוריות דם אדומות. מחקר חדש שנערך בפרו בשיתוף פעולה עם מספר מרכזים בארה"ב ביקש להעריך האם אנשים המתגוררים בגובה רב נמצאים בסיכון מוגבר למחלות כליה.

במחקר חתך ביקשו החוקרים לבחון את ההבדלים בשכיחות בתפקוד כלייתי ובסינדרום מטבולי בין אנשים בריאים (ללא היסטוריה ידועה של יתר לחץ דם, סכרת או מחלה כלייתית כרונית) הגרים בגובה לבין אלו הגרים בגובה פני הים.

במחקר נבדקו 293 אנשים בין הגילאים 40 ל-60 שנים: 125 גרו בגובה פני הים (154 מטרים מעל פני הים) ו-168 שגרו בגובה (3,640 מטרים מעל פני הים).  הנחקרים אשר גרו בגובה נמצאו עם רמות קריאטינין בסרום גבוהות יותר, קצב תפקוד גלומרולרי משוער (estimated glomerular function rate, eGFR) נמוך יותר (69.5±15.2 בהשוואה ל-102.1± 17.8 מיליליטר/דקה/1.73 מטר מרובע ; P<0.0001), יותר פרוטאינוריה וריכוז גבוה יותר של המוגלובין בהשוואה לנחקרים אשר התגוררו בגובה פני הים. הנחקרים אשר גרו בגובה נמצאו עם שכיחות פחותה של סינדרום מטבולי. נמצא יחס הפוך בין ריכוז ההמוגלובין לבין eGFR בנשים (p=0.001) ובגברים (p=0.03) המתגוררים בגובה. באמצעות אנליזה של רגרסיה לוגיסטית השוו בין נחקרים עם eGFR < 90 לבין אלו עם
eGFR>90, ונמצא ש-eGFR נמוך יותר קשור למין נשי (יחס צולב מתוקן של 5.65, רווח סמך 95% של 2.43-13.13 ; p=0.001), גובה רב (יחס צולב מתוקן של 14.78, רווח סמך 95% של 6.46-33.79 ; p=0.001), המוגלובין (יחס צולב מתוקן של 1.68, רווח סמך 95% של 1.16-2.43 ; p=0.001), וחומצה אורית (יחס צולב מתוקן של 1.93, רווח סמך 95% של 1.36-2.72 ; p=0.001).

לאור הממצאים מסכמים החוקרים שאנשים בריאים אשר מתגוררים בגובה הם בעלי תפקוד כלייתי גרוע יותר, שכיחות מוגברת של פרוטאינוריה ושכיחות מופחתת של סינדרום מטבולי בהשוואה לאנשים אשר מתגוררים בגובה פני הים.

מקור:

Hurtado-Arestegui, A., Plata-Cornejo, R., Cornejo, A. et al. Higher prevalence of unrecognized kidney disease at high altitude. J Nephrol (2017). https://doi.org/10.1007/s40620-017-0456-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  EGFR,  תפקוד כלייתי,  גבהים
תגובות