יוזמה חדשה של משרד הבריאות וקופות החולים, בשם "בריאות בכף ידך", תנגיש בקרוב באמצעות באתר ובאפליקציה בטלפון הנייד את כל המידע הרפואי של המבוטח, כולל סיכומי ביקורים אצל רופא המשפחה ורופאי רפואה ראשונה, סיכומי הביקורים אצל מומחים, תוצאות בדיקות הדמיה, צילומים ומרשמים. המהלך, עליו דיווח הבוקר (א') "ישראל היום", משותף למשרד הבריאות ולמטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי.

מטרת המהלך, לפי הגדרת יוזמיו, היא "לאפשר למטופלים להיות שותפים פעילים בניהול מצבם הבריאותי, לאפשר להם לקבל תמונה רפואית אישית לצורך התייעצויות עם גורמים נוספים ולהגדיל את שקיפות המידע". מטרה נוספת, ציין העיתון: גם הרופאים שכותבים את סיכומי הביקור, לעיתים בקיצורים ובשפה לא מובנת למי שאיננו רופא - יידרשו לשנות את האופן שבו הם מתעדים את הביקור מתוך הבנה שמדובר בדו־שיח בינם לבין המטופלים.

טיוטת חוזר בנושא זה כבר הופצה להערות של קופות החולים. ההערכה היא שבחודשים הקרובים ייצא לפועל השלב הראשון בתכנית הרב-שלבית. שלב הפתיחה יכלול הנגשה של כל המידע המצוי כבר עתה במאגרי המידע של קופות החולים למבוטחיהם, באמצעות אתר האינטרנט של הקופות.

בשלב הבא: מבוטחים ללא נגישות לאינטרנט יוכלו לקבל את המידע בהחסן נייד (דיסק־און־קי), אותו יוכלו לעדכן באמצעות חיבור למחשבי הקופה.

לאחר מכן יונגש גם המידע שמשתפים ארגוני בריאות זה עם זה - למשל המידע שבתי החולים והמכונים משתפים עם קופות החולים. בהמשך יתווסף מידע שאיננו משותף כיום למשל: תוצאות בדיקות הדמיה ושמיעה.

מידע המוגדר רגיש - הפסקות היריון, ניסיונות התאבדות ומידע מתחום בריאות הנפש - לא יוצג למטופל בתיק הממוחשב, מחשש שלתיק זה עלולה להיות גישה לאנשים נוספים. מטופל יוכל לבחור שמידע "חופשי" שכזה לא יוצג בתיקו. קופות החולים יהיו רשאיות ליצור ברשומה הרפואית אזורים שיוגדרו כפנימיים ושבהם רופאים יוכלו לכתוב הערות שלא יובאו לידיעת המטופל.

העיתון מצטט את מנהלת האגף למידע ומחשוב במשרד הבריאות, שירה לב עמי, על המיזם: "משרד הבריאות הגדיר בין יעדיו את נושא 'המטופל במרכז'. בהיבט הזה המטופל שותף בתהליך קבלת ההחלטות והיישום. ככל שיש לו יותר מידע, כך הוא שותף יותר פעיל. גם במניעה וברפואה מונעת ופרואקטיביות וגם במצבי חולי".

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הוסיף: "חשוב לנצל את ההתקדמות הטכנולוגית לטובת הבריאות של האזרחים. נשקיע בנושא זה משאבים כדי לתת שירות טוב יותר למטופלים. זה אחד הצעדים שהמשרד יוזם לשיפור השירות. נושא המטופל במרכז מנחה את המשרד בהובלת מדיניות וביישום תהליכים".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב אמר: "המשרד מאמין שהמטופל שותף משמעותי בהצלחת הטיפול הרפואי. על המידע להיות נגיש לו בכל דרך שתאפשר את השותפות בקידום הבריאות ובשיפור הטיפול".