מנכ"ל שירותי בריאות כללית, נועז בר ניר, מאשים את משרד הבריאות כבעלי בתי החולים הממשלתיים בכך שהוא נותן יד לתופעת "חטיפת רופאים". "בתי החולים ממשלתיים מציעים לרופאי כללית עוד 40 אלף שקל בחודש למשכורת וגונבים אותם מאתנו", אמר בר ניר בראיון ל"דה מרקר" המתפרסם הבוקר (ה'). בכך הגיב בר-ניר לדו"ח הממונה על השכר באוצר שפורסם אתמול.

בראיון אמר בר ניר בין השאר: "יש תהליך מטורף של חטיפת רופאים בין גורמים שונים, בעיקר בתי חולים ממשלתיים שעכשיו רואים גם מה היכולת שלהם לשלם. יש כאן תהליך של השחתה של הסקטור הציבורי. המערכת הציבורית מתחילה לגנוב אחד לשני רופאים וזה מטורף כי זה אפס תוספת בריאות בתוספת הרבה כסף. משרד הבריאות לא עוצר את המהלך המטורף כי הוא שחקן בשוק ולא רגולטור".

משרד הבריאות: "אנו מצפים ממנכ"ל הקופה הגדולה בישראל... לקחת אחריות על ניהול הקופה שבאחריותו במקום לחפש אשמים אחרים במצב"

עוד אמר מנכ"ל הכללית: "יש מחסור במומחים, שהעצים את התחרות בצורה מטורפת. למרות שכולנו כפופים לאותו הסכם קיבוצי - בתי החולים הממשלתיים והדסה מצאו דרכים לעקוף אותו, באמצעות שר"פ בהדסה או תאגידי הבריאות בבתי החולים הממשלתיים. הם מתחילים להציע הצעות שכר מטורפות שימוטטו את המערכת. בריאות האוכלוסיה לא תשתפר במאום אם רופא יברח מבילינסון לשיבא או להדסה".

בתשובת לשאלת המראיינת רוני לינדר-גנץ אמר בר ניר: "אני מצפה שהרגולטור יעצור את התשלומים החריגים, שיפקח על קרנות המחקר הממשלתיות ויאפשר לכולם לשלם אותו הדבר. כולנו יונקים מאותו שד - כסף ציבורי. אבל אני כפוף לממונה על השכר, ותאגידי הבריאות לא. צריכים לקבוע כללים אחידים כי אני לא יכול להתחרות. גונבים לי רופאים. אם אני חס וחלילה נתתי לרופא עוד כסף אז הממונה על השכר ידרוש להחזיר את הכסף שנים אחורה".

תגובת משרד הבריאות בדיווח: "אנו מצפים ממנכ"ל הקופה הגדולה בישראל, המנהל תקציב של 30 מיליארד שקל ו-40 אלף עובדים, לקחת אחריות על ניהול הקופה שבאחריותו ולהשתמש בכלים הניהוליים שניתנו לו, במקום לחפש אשמים אחרים במצבו - בין אם זה הרופאים, מנהלי בתי חולים אחרים או משרד הבריאות.

"כמעסיק הגדול ביותר במערכת, לכללית יכולת להשפיע באופן משמעותי על התפתחות השכר במערכת. לצערנו, עד היום הכללית הייתה ועודנה אחד ממחוללי התפתחות השכר במערכת, הן בקהילה והן בבתי החולים".

תגובת "הדסה": "מאז נכנס לתוקפו הסכם ההבראה הפעילה הנהלת הדסה מדיניות חדשה והפחיתה משמעותית את מספר שיאני השכר בהדסה מתוך אחריות לשמירה על הקופה הציבורית, לצד החובה לשמר איכות רפואית מצוינת. כמצופה ממגה-מרכז רפואי כהדסה, שמור שכר הכוכבים לקבוצה מצומצמת, ייחודית, של רופאים בכירים המקדישים את כל זמנם וכשרונם לרפואה ציבורית.

"בעוד שבהדסה כל הרופאים 'פול טיימרים' ופעולות השר"פ מוגבלות רק לאחר שעות העבודה, בבתי חולים אחרים מותר לרופאים לבצע עבודה פרטית גם מחוץ למוסד. חלק ניכר מהכנסותיהם הגבוהות באות מפעילות פרטית זו שכלל איננה מדווחת לממונה על השכר ולכן גם איננה משתקפת בדו"ח השכר, דבר היוצר תמונה מעוותת של המציאות".