חדשות

שיעור המאובחנים בשלב מוקדם של סרטן מעי בישראל עלה מ-17% ל-31%

כך עולה מנתונים שפורסמו אתמול, לציון חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי הגס

קולונוסקפיה, אבחון סרטן המעי הגס. אילוסטרציה

ישראל נמצאת במקום ה-8 בעולם בשיעור הנשים עם סרטן המעי הגס ובמקום ה-14 בקרב גברים. ב-25 השנים האחרונות שיעור המאובחנים בישראל בשלב מוקדם עלה מ-17% ל-31% (נכון לעד 2015) כאשר כ-60% מאוכלוסיית היעד לבדיקות סינון וסריקה נבדקו ב-2015. בשנה זו אובחנו 3,016 מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 1,503 גברים ו-1,513 נשים.

נתונים עדכניים אלו על המחלה פורסמו אתמול (ג') לרגל חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי הגס החל החודש.

פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, מסרה: "בשנת 2015 היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים, אחרי סרטן הערמונית, השני בשכיחותו בנשים יהודיות אחרי סרטן השד, השני בשכיחותו בגברים ערבים אחרי סרטן הריאה והשני בשכיחותו בנשים ערביות, אחרי סרטן השד".

בין הנתונים העיקריים:

 • היארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בישראל - בשנת 2015 אובחנו 3,016 מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 1,503 (50%) גברים. מהם 1266 יהודים (84%), 153 (10%) ערבים ו-84 (6% "אחרים" ). שיעור הנשים 1513(50%), ומזה 1,297 (86%) יהודיות, 143 (9%) ערביות ו-73 (5%) "אחרות"). 2,228 (74%) מהחולים אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת.
 • בשנת 2015 היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים (12.3% מכלל האבחנות החדשות של סרטן באותה שנה) אחרי סרטן הערמונית; השני בשכיחותו בנשים יהודיות (10.6%) אחרי סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים (12.9%) אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו בנשים ערביות (10.4%) אחרי סרטן השד.
 • שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל (ל-100,000) של סרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היו 28.2 ו-24.0 בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. בקרב ערבים היו השיעורים 26.3 בגברים ו-21.6 בנשים, ואילו בקרב "אחרים" היו השיעורים המקבילים, 42.6 ו-22.8.
 • סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר. הן ביהודים והן בערבים, בשני המינים, שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל מגיל 60, והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 75+ בשנת 2015 הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם לאחריו) היה 70 בגברים יהודים; 72 בנשים יהודיות; 64 בגברים ערבים; 64 בנשים ערביות; 65 בגברים "אחרים"; ו-69 בנשים "אחרות".
 • ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם לפי מקום הלידה. בילידי אירופה-אמריקה ובילידי אפריקה נצפו שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת 2015: השיעור המתוקנן לגיל ל-100,000 בגברים ובנשים ילידי אירופה-אמריקה היה 36.6 ו-28.4, בהתאמה, ובקרב ילידי אפריקה, 27.5 בגברים ו-27.8 בנשים. בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי: בילידי אסיה היו השיעורים 21.9 בגברים ו-16.2 בנשים, ובילידי ישראל, 21.7 ו-20.0, בהתאמה.
 • על פי נתוני ה-Globocan לשנת 2012 של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) לגבי 20 המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם, גברים בישראל נמצאים במקום ה-14 מתוך 20 המדינות בשיעור ההיארעות ובמקום ה-19 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. נשים בישראל נמצאות במקום ה-8 מתוך 20 מבחינת שיעור ההיארעות, ובמקום ה-10 מתוך 20 מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. חלק מהנתונים מנובאים, לא נמדדים.
 • על פי נתוני ה-OECD, שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2015 היה נמוך מהשיעור המקביל בשנת 2005 או דומה לו כמעט בכל המדינות, גם בישראל. על פי נתונים אלה שיעור התמותה בישראל נמוך מהממוצע במדינות אלו.
 • מגמות: בקרב יהודים, מאז 1990 ועד 2007 בגברים ו-2006 בנשים נצפתה יציבות בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת; לאחר מכן נצפתה ירידה מובהקת בשני המינים. בקרב הערבים, מאז 1990 ועד 2005 בגברים ו-2007 בנשים, חלה עלייה מובהקת בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת; לאחר מכן נצפתה יציבות בגברים וירידה מובהקת בנשים.
 • על פי קבוצות גיל: בקבוצת הגיל הצעירה (20-39) – בקרב יהודים הייתה עלייה מונוטונית בין 1991 ו-2015 בתחלואה (גילאי 30-39 בגברים, גילאי 20-39 בנשים), וכן בגברים ערבים (בני 30-39) החל משנת 1999. בנשים ערביות צעירות (30-39) התחלואה הייתה יציבה.
 • בקבוצת גילאי הביניים (40-69) הכוללת את אוכלוסיית היעד לתכנית הלאומית לגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת: בקרב יהודים, גברים ונשים, הייתה יציבות או ירידה מובהקת בשיעורי התחלואה. בקרב הערבים, גברים וגם נשים, נצפתה בעיקר עלייה בהיארעות המחלה, למעט בנשים ערביות בנות 60-69 שהחל מ-2008, נצפתה ירידה מובהקת בתחלואה.
 • בקבוצת המבוגרים (70+): בקרב יהודים גברים ונשים, נצפתה יציבות בתחלואה. מאמצע שנות ה-2000 - ירידה מובהקת בהיארעות. בקרב הערבים נצפתה יציבות בתחלואה אצל גברים; בעוד שבקרב נשים הייתה עלייה מובהקת עד 2006 ולאחר מכן התייצבות.

עם פרסום הנתונים הגיבה מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "האמצעים היעילים ביותר היום נגד סרטן המעי הגס הם בדיקות לגילוי מוקדם ומניעה. ממצא שפיר שמתגלה בבדיקה, ניתן להסרה עוד לפני שהפך לסרטני ומאפשר מניעת התפתחות של סרטן. חשוב ללכת להיבדק. זו בדיקה שבכוחה להציל חיים".

סל הבריאות הממלכתי כולל ביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ללא תשלום, כחלק מהתכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת שיזמה האגודה למלחמה בסרטן, יחד עם משרד הבריאות, לנשים ולגברים בגיל 50 עד 74, אחת לשנה, וכן לנשים ולגברים בגילאי 40 עד 49 אחת לשנה, שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחלה בסרטן המעי הגס.

מי שהתגלה אצלו דם סמוי בצואה, יופנה לביצוע בדיקת קולונוסקופיה ללא תשלום. הבדיקה מיועדת גם לאנשים מגיל 40 שיש להם קרוב משפחה מדרגת ראשונה שאובחן כחולה בסרטן המעי הגס. להם מומלץ לבצע אותה מדי חמש שנים, או על פי המלצות הרופא. בקופות החולים מוצעת הבדיקה במסגרת הביטוחים המשלימים בהשתתפות עצמית.

נושאים קשורים:  חדשות,  סרטן מעי גס,  נתונים,  האגודה למלחמה בסרטן,  משרד הבריאות
תגובות