מחקרים

טיפול רב צוותי עם מנהל טיפול מוביל לתוצאים טובים יותר במטופלים עם דיכאון

מחקר שבוצע בשוודיה השווה בין שיטת הטיפול המקובלת לטיפול בדיכאון ובין שיטה בה יש מנהל טיפול ומצא כי השיטה החדשה מובילה לשיפור במדדים כמו איכות החיים, חזרה לעבודה ומדדים נוספים

01.03.2018, 10:39
דיכאון, אשה (צילום: אילוסטרציה)

דיכאון הוא אחד הגורמים המובילים ללקות ומשפיע על כ-10-15% מהאוכלוסייה. מרבית האנשים שחווים סימפטומים של דיכאון מחפשים אחר טיפול ומטופלים במסגרת של טיפול ראשוני. ישנן עדויות בכל העולם שתומכות בכך שטיפול איכותי הינו טיפול רב צוותי עם מנהל טיפול. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות הקלינית של התערבות טיפולית במסגרת רפואה ראשונית נגד דכאון על ידי מנהל.

החוקרים ביצעו מחקר מבוקר אקראי פרגמטי שהתקיים ב-23 מרכזי טיפול ראשוניים (PCCs), באזורים עירוניים וכפריים. המשתתפים במחקר היו בגילאי 18 ומעלה ובעלי אבחון חדש (פחות מחודש) של דיכאון. ההתערבות הטיפולית כללה קשר רציף בין מנהל הטיפול לבין המטופל, תוכנית טיפולית מובנית ופעילות התנהגותית. כל אלה התקיימו ב-6-7 מפגשים שנמשכו על פני 12 שבועות. קבוצת הביקורת הייתה קבוצה שקיבלה טיפול רגיל (care as usual-CAU).

התוצאים שנבדקו: תסמינים של דיכאון נבדקו באמצעות montgomery-asberg depression score-selfי(MADRS-S) ובאמצעות BDI-II, איכות חיים (QoL) (EQ-5D), חזרה לעבודה וחופשת מחלה, שביעות רצון מהשירותים ותרופות נוגדות דיכאון. המידע עבר אנליזה על בסיס כוונה לטפל (intention to treat).

בקבוצת ההתערבות השתתפו 192 מטופלים עם דיכאון שטופלו במרכזי טיפול ראשוניים עם מנהל טיפול ובקבוצת הביקורת השתתפו 184 מטופלים שטופלו במרכזי טיפול ראשוניים. הציון הממוצע של דיכאון אשר נמדד באמצעות MADRS-S היה נמוך ב-2.17 לאחר 3 חודשים בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת (רווח בר סמך 95% [0.56; 3.79], p= 0.009) וב-2.27 לאחר שישה חודשים (רווח בר סמך 95% [0.59; 3.95], p=0.008). תוצאות ה-BDI-II היו נמוכות ב-1.96 (רווח בר סמך 95% [-0.19: 4.11], p=0.07) בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת לאחר 6 חודשים.

שיעורי הנסיגה היו גבוהים באופן מובהק בקבוצת ההתערבות לאחר 6 חודשים (61% לעומת 47%, p=0.006). מדד ה-QoL הראה עלייה תלולה בקבוצת ההתערבות לאחר 3 חודשים (p=0.01). במהלך שלושת החודשים הראשונים, המדד של חזרה לעבודה היה גבוה בצורה מובהקת בקרב קבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת. מטופלים אשר היו חלק מקבוצת ההתערבות נטלו את התרופות נוגדות הדיכאון באופן עקבי יותר בהשוואה למטופלים בקבוצת הביקורת.

מסקנת החוקרים הייתה שטיפול בדיכאון באמצעות מנהל טיפול הוא בעל השפעות חיוביות על מהלך הדיכאון, החזרה לעבודה, נסיגה, שימוש בתרופות נוגדות דיכאון ועל איכות החיים של המטופל בהשוואה לטיפול הרגיל וכי הוא מוערך על ידי המטופלים.

מקור: 

 Björkelund, C. et al. (2018) BMC family practice 19, 28

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיכאון,  טיפול ראשוני,  מנהל טיפול,  טיפול רב צוותי,  חופשת מחלה,  איכות חיים
תגובות