חדשות

הר"י הכריזה על סכסוך עבודה בשל תוכנית מש' הבריאות להרחיב סמכות אחיות

לפי הודעת הר"י, מועד השביתה ייקבע על-פי החלטת מזכירות הר"י ולא לפני המועד הקבוע בחוק, בעוד כשבוע; פרופ' ליאוניד אילדמן: "זו הסגת גבול מקצועית"

כ-99% מהפעילות הרפואית במערך האשפוז מתבצעים בבתי החולים בהם גירעון מובנה מפעילות רפואית. צילום: יונתן סינדל / פלאש 90

ההסתדרות הרפואית (הר"י) הכריזה על סכסוך עבודה על רקע תכנית משרד הבריאות להרחיב את סמכויות האחיות. ההודעה נמסרה בסוף השבוע שעבר לממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה וכן לכל המעסיקים: ארבע קופות החולים, משרד הבריאות, עיריות תל-אביב וחיפה, מרכז השלטון המקומי, תאגידי הבריאות שליד בתי החולים הממשלתיים והעירוניים, הדסה ושערי צדק.

בהודעה הודגש, כי כל הרופאים במערכת הציבורית עתידים לשבות, אבל טרם נקבע מועד לשביתה.

הודעת הר"י, עליה חתום היו"ר פרופ' ליאוניד אידלמן, מפרטת את הסיבה להכרזת הסכסוך: כוונת משרד הבריאות והמעסיקים להעביר סמכויות ופעולות רפואיות המצויות בתחום מקצוע הרפואה לתחום מקצוע הסיעוד – מהלך שיפגע פגיעה קשה באיכות שירותי הבריאות, בטיפול הרפואי ובבטיחות המטופלים, עד כדי סכנה ממשית לשלום הציבור, לדבריו.

כמו כן רואה הר"י בכוונה זאת בגדר "הסגת גבול מקצועית" – הן לגבי הרופא והן לגבי מקצוע רפואה, ופגיעה במעמד הרופאים והרופאות, בזכויותיהם ובסביבת עבודתם עקב העברת סמכויות ופעילויות רפואיות כאמור.

כמו כן טוענת הר"י בהודעתה לכל הנמענים כי "העברת הסמכויות ומתן הרשאה לצוות הסיעודי לטפל במטופלים באופן עצמאי, ללא קיום פיקוח בקרה והנחיה של הצוות הרפואי, פוגע במודל עבודת הצוות הנהוג והמקובל שלפיו מקצוע הסיעוד תומך ומשלים למקצוע הרפואה".

יו"ר הר"י: "במקום לבצע תפקיד סיעודי משלים - האחים והאחיות יבצעו את תפקידי הרופאים במקומם תוך פגיעה במרכיב הסיעודי של הטיפול הרפואי"

"העברת סמכויות ופעולות רפואיות המבוצעים על ידי רופאים ורופאות לאחים ולאחיות תגרום לכך שבמקום לבצע תפקיד סיעודי משלים - האחים והאחיות יבצעו את תפקידי הרופאים במקומם תוך פגיעה במרכיב הסיעודי של הטיפול הרפואי - וזאת ללא הכשרה מספקת וראויה שאיננה יכולה להוות תחליף לשנות הלימוד וההכשרה הארוכות שעוברים הרופאים", נכתב.

עוד קובעת ההסתדרות הרפואית, כי "העברת סמכויות ופעולות רפואיות, כאמור, מביאה לכרסום ביחסי מטופל-רופא, להרחקת הרופא מן המטופל וכן לפגיעה במקומו ובמעמדו של הרופא בחברה וברפואה כולה באופן מידי ולאורך הזמן.

"העברת הסמכויות והפעולות הרפואיות מתחום מקצוע הרפואה לתחום מקצוע הסיעוד נעשית בחוסר תום לב, באופן חד צדדי מבלי שנעשתה הידברות והיוועצות מוקדמת עם הר"י, תוך התעלמות מציבור הרופאים והרופאות וללא ניהול משא ומתן על ההשלכות שיש למהלך זה על הרופאים וזכויותיהם".

במסמך הכרזת סכסוך העבודה מציינת עוד הר"י כי "נעשו ניסיונות ליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר אולם הפניות למשרד הבריאות הסתיימו ללא תוצאות".

מועד השביתה ייקבע על-פי החלטת מזכירות הר"י ולא לפני המועד הקבוע בחוק, כלומר 14 יום מההכרזה על סכסוך העבודה, צוין.

במקביל גם הועבר מכתב לכל המעסיקים במערכת הרפואה הציבורית שבו מציין יו"ר הסתדרות הרפואית כי משרד הבריאות כבר פרסם חוזר בהקשר להעברת אותן סמכויות, שהן בגדר סמכויות של רופא - לאחיות. בחוזר מנהל רפואה מוגדרת אחות עם סמכויות רחבות, כ"אחות מומחית".

גם במכתב זה מפרטת הר"י את עמדתה השלילית לתכנית משרד הבריאות, כפי שגם נמסרה בהודעת ההכרזה על סכסוך העבודה.

"עמדת הר"י בנושא הזה", ציין עוד פרופ' אידלמן במכתבו למעסיקים, "הובעה על ידי ד"ר אלכסנדר לוין, סגן יו"ר הר"י שצורף לוועדה לבחינת תפקידה של אחות מומחית בקהילה, לאחר דרישתנו וזאת כמשקיף בלבד. גם נציגת המועצה המדעית של הר"י ונציג איגוד רופאי המשפחה שהיו חברים בוועדה, התנגדו להעברת הסמכויות לצוות הסיעודי שיוכל לבצע עבודה עצמאית ללא פיקוח רופא. כמו כן הם גם הדגישו את החשיבות בהעצמת עבודת צוות שרופא עומד בראשו".

"אלא שלצערי הרב, עמדת הר"י וההסתייגויות הרבות שהועלו על ידינו, כמו גם אלו שהועלו על ידי הרופאים שנכחו בדיוני הוועדה, לא זכו להתייחסות ממשית לגופה, הן במסגרת המלצות הוועדה והן במסגרת החוזרים שפורסמו בידי משרד הבריאות באורח חד-צדדי, ללא קיום משא ומתן מקדים עם הר"י, כנדרש.

"בנסיבות האמורות, ובשל ההשלכות החמורות שיש למהלך זה על איכות הטיפול הרפואי ועל מעמד וזכויות הרופאים, אין לנו ברירה אחרת זולת הכרזה על סכסוך עבודה ונקיטת צעדים ארגוניים במערכת הבריאות".

עם זאת השאיר פרופ' אידלמן פתח להידברות נוספת כאשר הביע במכתבו "תקווה כי התקופה הקרובה תנוצל לצורך ניהול משא ומתן עם הר"י לצורך הגעה לפתרון הסכסוך".

מכתב נוסף נשלח גם למשה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות ובו פורטו שוב הסיבות להכרזת הסכסוך. כתב זה כולל גם מענה של פרופ' אידלמן לתשובת המנכ"ל למכתב קודם ולפניות קודמות שנעשו בנושא זה.

"אינך מדייק במכתבך", כתב פרופ' אידלמן, "באמירה כי מיסוד תפקיד אחות מומחית נעשה על בסיס המלצות הוועדה, שהתקבלו פה אחד. ד"ר אלכסנדר לוין, סגן יו"ר הר"י, שצורף לבקשתנו לוועדה כמשקיף בלבד הביע התנגדות נחרצת למהלך הזה, וגם הרופאים, נציגת המועצה המדעית של הר"י ונציג איגוד רופאי המשפחה התנגדו להעברת הסמכויות כאמור באופן עצמאי וללא פיקוח רופא, והדגישו את החשיבות שבהעצמת עבודת צוות שרופא עומד בראשו. לדידנו, המבנה הנכון של עבודת צוות רפואי, ובפרט בקהילה, הוא כאשר רופא/ה עומדים בראש הצוות, והצוות הסיעודי מבצע עבודה סיעודית. במבנה זה כל איש צוות משלים את משנהו ולא מחליף אותו".

פרופ' אידלמן ציין עוד, כי חוזר מנהל רפואה שטיוטה שלו הופצה מבלי שמשרד הבריאות בא עם הר"י בדין ודברים, וחרף עמדתה הברורה של הר"י שכבר הובעה בפני בכירי משרד הבריאות בבירור בכתב ובע"פ, "עולה כי המשרד מתעלם מעמדתנו ומההסתייגויות שהעלינו, כמו גם מההערות וההסתייגויות שהועלו על ידי הרופאים שנכחו בוועדה שגם הם לא זכו למענה ממשי לגופן".

"מהחוזר עולה לדוגמא", כתב יו"ר הר"י למנכ"ל משרד הבריאות, "שקיימת אפשרות של פתיחת מרפאות בקהילה שכל הפעילות הרפואית והניהול שלהן ייעשו על ידי אחים ואחיות ולא על ידי רופאים, תוך יצירת מצב בלתי מתקבל על הדעת ואף אבסורדי שבו בעלי מקצועות סיעוד בודקים, מאבחנים ומטפלים במטופלים, במקום שיעשו זאת בעלי מקצועות הרפואה.

"במיוחד אנו מתנגדים לאפשרות לפיה תינתן לבעלי מקצועות הסיעוד, הרשאה והסמכה לטפל בילדים מעל גיל 6. בעניין הזה הובעו הסתייגויות גורפות ומוחלטות מטעם הרופאים ואיגוד רופאי המשפחה".

דוגמא נוספת המוצגת במכתב לבר סימן-טוב: "דו"ח הוועדה לבחינת תפקיד אחות מומחית בקהילה אומר בין השאר 'פעילותה המרכזית של האחות המומחית כוללות את: בדיקת החולה והערכת מצבו, הפניית החולה לבדיקות אבחון ומעקב, קביעת תכנית הטיפול ומתן הוראות טיפוליות, איזון הטיפול התרופתי לרבות התחלת טיפול תרופתי ו/או שינוי והפסקת הטיפול, ביצוע טיפולים מיוחדים, ועוד.

"הפעילות המפורטת לעיל מערבבת את שתי הדיסציפלינות – הרפואית והסיעודית – באופן מובהק. האמור לעיל משקף חלק בלבד מההערות וההסתייגויות של הר"י והרופאים לטיוטת החוזר".

פרופ' אידלמן גם ציין כי לטיוטת החוזר קדם חוזר מנהל הסיעוד "ולא ברור כיצד שני החוזרים מתיישבים זה עם זה. חוזר משרד הבריאות כבר הופץ ופורסם מבלי שהועבר קודם לכן להערות הר"י".

נושאים קשורים:  חדשות,  אחיות,  משרד הבריאות,  הר"י,  סכסוך עבודה,  שביתה,  יו"ר הר"י,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות

חברים,
המלים נעתקות מפי...
שומו שמיים.....
אין לאפשר חציית קווי המקצוע, וכל דרך תצדק!
פרופ' תיאו דב גולן.

אנונימי/ת
27.02.2018, 11:10

This threat of industrial action is ridiculous and it is damaging to the credibility of our medical organisation as a responsible partner in the development of health care services in Israel..

אנונימי/ת
27.02.2018, 21:46

רוב האחיות בקהילה, אלו שעדיין עובדות כאחיות, כלל אינן מעוניינות בסמכויות אלו המפורטות בחוזר. לא ברור מה מנסים להשיג בכך...הרי חסר כוח אדם סיעודי. המטופלים והרופאים זקוקים לאחיות ואחים מוכשרים שיעשו את עבודת הסיעוד החשובה. אם כבר להגדיל סמכויות, הייתי שמחה אם האחיות בקהילה היו מוסמכות לעשות טריאז רפואי כמו שצריך כדי להוריד את העומס במרפאת הרופא ממטופלים שלא זקוקים באמת לראות רופא. אך בפועל, אין להן אפילו סמכות לעשות טריאז אמיתי בקהילה...אז לקפוץ פתאום לטיפול רפואי כולל אבחנה רפואית מרשמים לתרופות, החייאה, טיפול באי ספיקת לב, הפרעות קצב, מחלות כרוניות מורכבות , טיפול גמיקולוגי...טיפול באבחננ בילדים ועוד...
טיפולים הדורשים לא רק רופא אלא רופא מומחה שעבר הכשרה של לפחות 12 שנים! זה הזוי! איך מהמצב הקיים בפועל הגיעו להמלצות כאלו. זו גחמה של מנהלים ומנהלות שלא נמצאים בשטח, לא מכירים רפואת קהילה...ששכחו מה זו עבודת סיעוד אמיתית וטובה. חבל...מי שישא בתוצאות של הגחמה הזו הם מטופלים מסכנים ואחים ואחיות שלא הוכשרו כנדרש לטפל במטופלים הללו.

01.03.2018, 23:09

אחיות בקיבוצים וישובים ללא רופא כבר עשרות שנים ממלאות את התפקידים של האחיות המומחית הקלינית בקהילה. כאן מדובר על אחיות עם תואר אקדמי שני, קורס על בסיסי וקורס מומחיות +ניסיון קליני עשיר שתקבלנה את הסמכויות. הן יכולות רק לשפר את מצב הנזקקים לשרות רפואי וכך הוכח גם במחקרים שנעשו בנידון בארה"ב. ההתנגדות לנושא נובעת ממניעים לא מקצועיים בניגוד למחקרי EVIDENCE BASED. חבל וכדאי להפסיק את המאבק המיותר ולשמור על עבודת צוות טובה תוך עידוד וחיזוק תחום המומחיות של האחיות שרק יתרום לאוכלוסיה כפי שהבינו ופרסמו זאת מנכל משה"ב, מנכ"ל מאוחדת, מנכ"ל רמבם, מנכ"ל הדסה ורבים אחרים שכבר עובדים עם אחיות מומחיות קליניות בתחומים שונים. כדאי לרדת מהעץ וזו לא בושה לאמר "טעיתי". לא בדקתי את הנושא עד הסוף טרם הגבתי.