late Breakout מה-AAD

נוגדן מונוקלונלי חדש כנגד IL-23 משפר תוצאים בפלאק פסוריאזיס

עבודה זו מסכמת את תוצאותיהם של שני מחקרי פאזה 3 אשר בחנו את היעילות של Risankizumab לטיפול בפלאק פסוריאזיס בינונית עד קשה

25.02.2018, 15:25
פסוריאזיס (אילוסטרציה)
פסוריאזיס (אילוסטרציה)

אינטרלאוקין 23 (IL-23) הינו ציטוקין בעל תפקיד מפתח בהתפתחות והשתמרות של נגעים פסוריאטיים. Risankizumab הינו נוגדן מונוקלונלי מואנש מסוג IgG1 אשר נקשר לתת היחידה p19 של IL-23, ומעכב באופן בררני ציטוקין זה ואת תפקידו בתהליך הדלקתי בפסוריאזיס.

מחקרי ה-UltIMMa-1י(506 חולים) ו-UlTIMMa-2י(491 חולים) הינם שני מחקרים משוכפלים, אקראיים, כפולי סמיות המבוקרים על ידי קבוצת ביקורת והשוואה פעילה אשר העריכו את היעילות והבטיחות של Risankizumab בחולים מבוגרים עם פלאק פסוריאזיס בינונית עד קשה. החולים עברו רנדומיזציה על פי משקל וחשיפה קודמת למעכבי TNF וחולקו באופן אקראי ביחס של 3:1:1 לקבל 150 מ"ג של Risankizumab, 45 או 90 מ"ג של אוסטקינומאב או טיפול אינבו. תוצאים עיקריים כללו השגת PASI90 ו-sPGA0/1 בשבוע 16 לעומת טיפול אינבו עם השוואה בין Risankizumab ואוסטקינומאב כתוצא משני. מידע חסר סווג כחוסר תגובה.

החוקרים מצאו כי כל התוצאים הראשיים והמשניים הושגו בשני המחקרים (p<0.001). בשבוע 16, בשני המחקרים, חולים שטופלו עם Risankizumab השיגו שיעור גבוה יותר של PASI90י(75.3% ו-74.8% ב- UltIMMa-1 ו-UlTIMMa-2, בהתאמה) ו-sPGA0/1י(87.8% ו-83.7% ב- UltIMMa-1 ו- UlTIMMa2, בהתאמה) לעומת טיפול אינבו (4.9%/2.0%; 7.8%/5.1%) או חולים שטופלו עם אוסטקינומאב (42.0%/47.5%;63.0%/61.6%).

בשבוע 52, חולים שטופלו עם ריסנקיזומאב השיגו שיעור תגובה גבוה באופן מובהק סטטיסטית מאשר חולים שטופלו עם אוסטקינומאב. בשני המחקרים, תופעות לוואי הקשורות בטיפול היו דומות בכלל קבוצות הטיפול במשך תקופת המחקר. תופעות הלוואי הנפוצה ביותר הייתה זיהום בדרכי האוויר העליונות.

מסקנת החוקרים היא כי Risankizumab מראה עליונות לעומת טיפול אינבו ואוסטקינומאב לטיפול בפלאק פסוריאזיס בינונית עד קשה. פרופיל תופעות הלוואי הקשורות בטיפול היה דומה בין שתי קבוצות הטיפול ולא נתגלו ממצאים בטיחות חדשים.

מקור: 

Gordon, K.B. et al. (2018)

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול,  פאזה 3,  ריסנקיזומאב,  אוסטקינומאב,  UltIMMa-1,  UlTIMMa-2