מחקרים

סמן הדמייתי חדש בטרשת נפוצה מוקדמת

החוקרים מצאו כי שינוי שאינו תקין בגרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה הפרי-ונטריקולרי מתרחש מוקדם בטרשת נפוצה וקשור בהתקדמות למחלה וודאית קלינית באופן שאינו תלוי בהימצאות לזיות בחומר הלבן

07.02.2018, 10:16
טרשת נפוצה ו-MRI (צילום: אילוסטרציה)

בטרשת נפוצה מאובחנת, אי-תקינות רקמה, המוערכת על ידי יחס העברת מגנטיזציה (magnetization transfer ratio) גוברת בסמוך לחדרים הלטרלים. מטרת מחקר זה הייתה להעריך האם שינויים אלו מופיעים בשלבים הקליניים המוקדמים ביותר של טרשת נפוצה, האם השינויים מתרחשים ללא תלות בלזיות בחומר הלבן והאם הם קשורים בהתקדמות לטרשת נפוצה וודאית עם נכות קלינית.

במחקר השתתפו 71 מטופלים אשר עברו בדיקת תהודה מגנטית 4.6 חודשים (זמן חציוני) לאחר נויריטיס אופטית מבודדת קלינית (49 נשים, גיל ממוצע 33.5 שנים). בוצע מעקב קליני אחר המשתתפים שנתיים וחמש שנים לאחר האבחנה. בנוסף, נסרקו 37 משתתפים בריאים ששימשו כקבוצת ביקורת (25 נשים, גיל ממוצע 34.4 שנים).

החוקרים מצאו כי בחומר לבן תקין למראה, גרדיאנט יחס העברת מגנטיזציה על פני 1-5 מילימטרים היה שונה באופן מובהק סטטיסטית בין המשתתפים עם נויריטיס אופטית והמשתתפים בקבוצת הביקורת (+0.059 יחידות אחוז למילימטר לעומת -0.033 יחידות אחוז למילימטר, p=0.010) והיה תלול באופן מובהק סטטיסטית במשתתפים שפיתחו טרשת נפוצה וודאית קלינית תוך שנתיים לעומת אלו שלא פיתחו מחלה (0.132 יחידות אחוז למילימטר לעומת 0.016 יחידות אחוז למילימטר, p=0.020).

במודל רגרסיה לוגיסטית בינארית רב-משתנית, גרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה נמצא כקשור באופן עצמאי עם התפתחות טרשת נפוצה וודאית קלינית תוך שנתיים (גרדיאנט יחס העברת מגנטיזציה 61.708, p=0.023; נוכחות של לזיות T2: יחס סיכויים 8.500, p=0.071). לאחר חמש שנים, מדידות הלזיות עקפו את גרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה כגורם מנבא להתקדמות לטרשת נפוצה. גרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה לא הושפע באופן מובהק סטטיסטית על ידי הנוכחות של לזיות מוחיות, לזיות פרי-ונטריקולריות ב-T2 ולזיות T1 העוברות האדרה עם גדוליניום. כמו כן, נמצא מתאם בין גרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה וציון ה-EDSS י(extended disability status scale) לאחר חמש שנים (מקדם המתאם של Spearman:י0.313, p=0.027).

מסקנת החוקרים היא כי שינוי שאינו תקין בגרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה הפרי-ונטריקולרי מתרחש מוקדם בטרשת נפוצה, הינו רלוונטי קלינית ויכול לנבוע מאחד או יותר מהמנגנונים המעורבים במחלה שאינם תלויים ביצירת לזיות.

מקור: 

Brown, J.W.L. et al.  (2017) Brain. 140(2), 387

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  MRI,  EDSS,  התקדמות מחלה,  סמנים פרוגנוסטיים,  גרדיאנט יחס העברת המגנטיזציה,  לזיות חומר לבן
תגובות